Predmet predstavlja celovit pogled na računalniške sisteme. Obravnava načela delovanja, podatkovni vhod in izhod ter procesne komponente računalniških sistemov z omejenimi viri. Predmet presega obravnavo posameznega računalnika in obravnava sisteme, sestavljene iz več med seboj povezanih naprav. Začnemo s pregledom kiber-fizičnih sistemov, tj., z integracijo računalniških in komunikacijskih procesov ter zaznavanja in aktuatorjev v fizičnem svetu. Predstavljamo temeljne vidike in ključna razmerja, ki veljajo za take procese. Nato se lotimo delovanja mikrokrmilniških platform, kjer preučimo, kako so usklajene različne periferne komponente in komponente za procesiranje podatkov. Posebno pozornost posvetimo programskim modulom, namenjenim nadzoru različnih komponent strojne opreme znotraj sistema, in celotnem orkestriranju komponent v operacijskih sistemih v realnem času na vgrajenih napravah. Zmanjševanje komponent in padanje cen strojne opreme olajšujejo vsesplošno uporabo nizkocenovnih računalniških naprav, zato preučujemo načine porazdeljenega procesiranja, komunikacije in interakcije med heterogenimi vgrajenimi napravami.
Na koncu obravnavamo tudi realne aplikacije brezžičnih računalniških sistemov.