Izziv 1 - Sklad, vrsta z dvema koncema in zaporedje

Opened: Monday, 7 November 2022, 12:00 AM
Due: Monday, 14 November 2022, 11:59 PM

Navodila

Pri tem izzivu se boste pozabavali z osnovnimi podatkovnimi strukturami. S (statičnim) poljem boste implementirali 3 APT-je: 

 • sklad, 
 • vrsto z dvema koncema in 
 • zaporedje. 

Če se naloge lotite pametno, potem je dovolj sprogramirati le izvedbo vrste z dvema koncema.

Na voljo so naslednji razred in vmesniki:

class CollectionException extends Exception {
    public CollectionException(String msg) {
         super(msg);
    }
}

interface Collection {
    static final String ERR_MSG_EMPTY = "Collection is empty.";
    static final String ERR_MSG_FULL = "Collection is full.";

    boolean isEmpty();
    boolean isFull();
    int size();
    String toString();
}

interface Stack<T> extends Collection {
    T top() throws CollectionException;
    void push(T x) throws CollectionException;
    T pop() throws CollectionException;
}

interface Deque<T> extends Collection {
    T front() throws CollectionException;
    T back() throws CollectionException;
    void enqueue(T x) throws CollectionException;
    void enqueueFront(T x) throws CollectionException;
    T dequeue() throws CollectionException;
    T dequeueBack() throws CollectionException;
}

interface Sequence<T> extends Collection {
    static final String ERR_MSG_INDEX = "Wrong index in sequence.";
T get(int i) throws CollectionException;
    void add(T x) throws CollectionException;


Pri tem je:

 • CollectionException - izjema, ki jo vrnete ob težavah (preliv oz. podliv sklada oz. vrste),
 • Collection - osnovni vmesnik za zbirko elementov,
 • Stack<T> - generični vmesnik (abstraktni podatkovni tip) za sklad,
 • Deque<T> - generični vmesnik za vrsto z dvema koncema in
 • Sequence<T> - generični vmesnik za zaporedje. 

Stack<String> torej predstavlja sklad nizov, Deque<Double> vrsto števil v plavajoči vejici itd..

Preden se lotiš programiranja, dobro poglej vmesnike: vsi trije (Stack<T>, Deque<T> in Sequence<T>) razširjajo Collection, prav tako večina metod lahko povzroči izjemo.

Vrsta z dvema koncema

S pomočjo (krožnega) polja implementiraj razred ArrayDeque<T>, ki implementira vse tri APT-je. Njegova definicija naj bo naslednja:

class ArrayDeque<T> implements Deque<T>, Stack<T>, Sequence<T> {
    private static final int DEFAULT_CAPACITY = 64;

// Tukaj napiši svojo kodo.
}

a) Implementiraj vse potrebne metode.

b) Metode naj v primeru težav vržejo izjemo CollectionException. V ta namen imate že definirana sporočila o napakah:

 • ERR_MSG_EMPTY - kadar pride do odstanjevanja ali povpraševanja po elementu v že prazni zbirki in
 • ERR_MSG_FULL - kadar pride do dodajanja elementa v že polno zbirko,
 • ERR_MSG_INDEX - kadar pride do napačnega indeksa v zaporedju.

c) Vse metode, ki odstranjujejo elemente, naj preprečujejo postopanje (angl. loitering).

Testni razred

Implementiraj testni razred Izziv1.java, ki prikaže (pravilno) izvedbo vsake operacije za vse tri APT-je.