Generator vmesne kode

Sestavite generator vmesne kode, ki izračuna fragmente vmesne kode:

 1. ImcCodeChunk vsebuje celotno vmesno kodo funkcije (brez vgnezdenih funkcij) v obliki enega ImcMOVE ukaza, s katerim izraz/rezultat funkcije priredimo začasni spremenljivki RV.
 2. ImcDataChunk vsebuje opis globalne spremenljivke.

V klicni zapis sta dodani dve začasni spremenljivki:

 1. RV vsebuje rezultat funkcije.
 2. FP vsebuje kazalec na klicni zapis.

Ukazi vmesne kode se delijo na dve vrsti: ukazi za izraze in ukazi za stavke.
Ukazi za izraze:

 • ImcBINOP(op,left,right): vrne vrednost binarnega izraza z operatorjem op ter podizrazoma left in right.
 • ImcCALL(label,args): vrne vrednost funkcije na naslovu label pri argumentih args (prvi argument je vrednost statičnega povezave); vsak argument je predstavljen kot izraz vmesne kode, ki izračuna njegovo vrednost.
 • ImcCONST(value): vrne vrednost value.
 • ImcESEQ(stmt,value): najprej izvede stavek stmt, nato vrne vrednost value.
 • ImcMEM(expr): dostop do naslova expr (če je ImcMEM neposredni levi sin ukaza ImcMOVE, pomeni pisanje v pomnilnik, sicer pomeni branje iz pomnilnika).
 • ImcNAME(label): vrne naslov label.
 • ImcTEMP(temp): vrne vrednost začasne spremenljivke temp.

Ukazi za stavke:

 • ImcCJUMP(cond,true,false): če je vrednost pogoja cond različna od 0, skoči na oznako true, sicer skoči na oznako false.
 • ImcEXP(expr): izračuna in zavrže rezultat izraza expr.
 • ImcJUMP(label): skoči na oznako label.
 • ImcLABEL(label): oznaka label.
 • ImcMOVE(dst,src): shrani vrednost src na naslov dst.
 • ImcSEQ(stmts): zaporedoma izvede stavke stmts.

V semantični analizator dodajte omejitev, da so funkcijski argumenti in rezultati lahko le tipov integer, logical in string.

Rešitev 7. domače naloge oddajte kot arhiv 63xxxxxx-07.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka) - rešitve dosedanjih domačih nalog so del rešitve 7. domače naloge. V tem arhivu naj bo struktura direktorijev natančno enaka strukturi direktorijev v arhivu s predlogo domače naloge (z dodanimi rešitvami dosedanjih domačih nalog).