2. domača naloga (02. 03. - 07. 03.), 2 točki

Naslov: Pravokotniki
Vrednost naloge: 2 točki


Napišite metodo

   static void pravokotnik(int a, int b) { ... }

ki na zaslon izriše pravokotnik iz a x b križcev (a vrstic po b križcev). Primer: ob klicu metode pravokotnik(3,2) naj bo izpis tak:

a =  3, b =  2   XX
                 XX
                 XX

ob klicu pravokotnik(2,4) pa tak:

a =  2, b =  4   XXXX
                 XXXX

Bodite pozorni na prvo vrstico, ki vsebuje tudi podatke o pravokotniku (velikost parametrov a in b).

Napišite tudi razred DN02, v metodi main() pa kličite metodo pravokotnik(), in sicer tako, da bo ob klicu z dvema argumentoma (a in b) program DN2 izpisal pravokotnik velikosti a x b, ob klicu brez argumentov pa bo izpisal vse pravokotnike do velikosti 5x5, kot je prikazano v datoteki.


Pred oddajo programa na eUčilnco preverite pravilnost delovanja.