1. vaje (02.03. - 08.03.)

1. naloga

a) Napišite metodo 

   static void pravokotnik(int odmik, int visina, int sirina),

ki na zaslon z zvezdicami (*) izriše pravokotnik velikosti visina x sirina. Pravokotnik naj bo od roba odmaknjen za odmik mest.  Primer: ob klicu pravokotnik(5, 3, 7) naj metoda izriše tak lik:

     *******
     *******
     *******

b) Napišite metodo 

   static void trikotnik(int odmik, int visina),

ki na zaslon z zvezdicami (*) izriše trikotnik višine visina. Trikotnik višine n naj ima v zadnji vrstici  2(n-1)+1  zvezdic.  Primer: ob klicu trikotnik(5, 3) naj metoda izriše

       *
      ***
     *****

ob klicu trikotnik(1, 5) pa naj izriše

     *
    ***
   *****
  *******
 *********

c) Napišite metodo 

   static void okvir(int odmik, int visina, int sirina),

ki na zaslon z zvezdicami (*) izriše okvir velikosti  visina x sirina.  Primer: ob klicu okvir(0, 4, 15) naj metoda izriše

***************
*             *
*             *
***************

d) S pomočjo metod okvir() in  trikotnik() nariši hišo

              *
             ***
            *****
           *******
          *********
         ***********
        *************
       ***************
      *****************
     *******************
       ***************
       *             *
       *             *
       *             *
       *             *
       *             *
       *             *
       *             *
       *             *
       ***************
(Opomba: za lepši izris hiše popravi metodo okvir() tako, da pod streho hiše ne bo odvečne (prekratke) črte.)

e) Napišite metodo 

   static void dvaPravokotnika(int odmik, int razmik, int visina, int sirina),

ki na zaslon z zvezdicami (*) izriše dva pravokotnika velikosti  visina x sirina enega za drugim. Prvi pravokotnik naj bo od roba odmaknjen odmik znakov, razdalja med pravokotnikoma pa naj bo razmik.  Primer: ob klicu dvaPravokotnika(5, 15, 3, 6) naj metoda izriše

     ******               ******
     ******               ******
     ******               ******

f) S pomočjo metod trikotnik(), pravokotnik() in  dvaPravokotnika() narišite raketo

              *
             ***
            *****
           *******
          *********
         ***********
        *************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
       ***************
         ***     ***
         ***     ***
         ***     ***
         ***     ***
         ***     ***
         ***     ***
         ***     ***

g) Napišite metodo  static void X(int n), ki s pomočjo metod dvaPravokotnika() in  pravokotnik() izriše znak X velikosti n. Primer: klic metode X(2) naj izriše

*****     *****
*****     *****
*****     *****
     *****
     *****
     *****
*****     *****
*****     *****
*****     *****


Klic metode X(4)pa naj izriše

*****                         *****
*****                         *****
*****                         *****
     *****               *****
     *****               *****
     *****               *****
          *****     *****
          *****     *****
          *****     *****
               *****
               *****
               *****
          *****     *****
          *****     *****
          *****     *****
     *****               *****
     *****               *****
     *****               *****
*****                         *****
*****                         *****
*****                         *****