3. domača naloga (09. 03. - 14. 03.), 2 točki

Naslov:  Preprosto računalo
Vrednost naloge: 2 točki

Napišite program DN03.java, s katerim lahko izvedemo osnovne štiri računske operacije (+, - , * in /) ter izračunamo minimum podanih števil.

Vsi podatki (operacija in operadni) so podani z argumenti ob klicu programa. Prvi argument podaja operacijo, vsi ostali argumenti pa so operandi (decimalna števila). Pri osnovnih operacijah program sprejme samo dva operanda, pri operaciji minimum pa je število operandov poljubno.

Operacijo podamo s številko v skladu s spodnjo tabelo:

Število Operacija
1 +
2 -
3 *
4 /
5 min

Izpis programa naj bo oblikovan kot prikazujejo spodnji primeri.

1. primer: java DN03 1 5 7

5.0 + 7.0 = 12.0

2. primer: java DN03 2 15 4.5

15.0 - 4.5 = 10.5

3. primer: java DN03 3 4 9.1

4.0 * 9.1 = 36.4

4. primer: java DN03 4 16 3

16.0 / 3.0 = 5.3

5. primer: java DN03 5 4 3.61 17 12.3 8 2 15 7

Minimum stevil 4 3.61 17 12.3 8 2 15 7 je 2

Dodatno navodilo: če želite, da metoda printf pri izpisu realnih števil izpiše decimalno piko (in ne vejice), morate vklopiti angleški način izpisa. To storite z ukazom (recimo na začetku metode main())

Locale.setDefault(Locale.ENGLISH);

Pred oddajo programa na eUčilnco preverite pravilnost delovanja.