Leksikalni analizator

Napišite leksikalni analizator za programski jezik PINS.  Leksikalni analizator naj na zaslon izpiše zaporedje simbolov, ki jih prebere iz vhodne datoteke.

V primeru napak naj leksikalni analizator izpiše vzrok in mesto prve napake in konča z izvajanjem prevajalnika.

Leksikalna pravila najdete v datoteki z opisom programskega jezika PINS.

Rešitev naloge oddajte kot arhiv 63xxxxxx-01.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka). V tem arhivu naj bo struktura direktorijev natancno enaka strukturi direktorijev v arhivu s predlogo domače naloge. Na študentskem forumu objavite v temi "1. domača naloga" tri pravilne in tri nepravilne originalne testne primere za testiranje leksikalnega analizatorja.