4. domača naloga (16. 03. - 21. 03.), 2 točki

Naslov:  Preverjanje gesel
Vrednost naloge: 2 točki

Imamo program, s katerim ustvarimo geslo, sestavljeno iz treh besed:

public class Gesla {

  static String[] prva   = {"Miha", "Micka", "Tone", "Lojze", "Mojca", "Pepca", "Franci", "Francka"};
  static String[] druga  = {"vozi", "seka", "potrebuje", "gleda", "barva", "voha", "lomi", "popravlja"};
  static String[] tretja = {"kolo", "avto", "likalnik", "sonce", "vrtnico", "drevo", "lopato", "sekiro"};

  static String ustvariGeslo() {
    Random rnd = new Random();
    int rnd1 = rnd.nextInt(prva.length);
    int rnd2 = rnd.nextInt(druga.length);
    int rnd3 = rnd.nextInt(tretja.length);
    
    return prva[rnd1] + " " + druga[rnd2] + " " + tretja[rnd3];
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(ustvariGeslo());

  }

}

Napiši program DN04.java, ki preveriti, ali lahko zgornji program ustvari geslo, ki je podano v agrumentih.

Primer. Ker zgornji program lahko ustvari geslo "Micka gleda sonce", mora vaš program ob klicu

 java DN04 Micka gleda sonce

izpisati true.  Podobno, ker zgornji program ne more ustvariti gesla "Jože lupi banano", mora vaš program ob klicu  

java DN04 Jože lupi banano

izpisati false.

Pred oddajo programa na eUčilnci preverite pravilnost delovanja.