Sintaksni analizator

Napišite sintaksni analizator za programski jezik PINS. V primeru napak naj sintaksni analizator izpiše vzrok in mesto prve napake in konča z izvajanjem prevajalnika.

Sintaksna pravila najdete v datoteki z opisom programskega jezika PINS.

Rešitev naloge oddajte kot arhiv 63xxxxxx-02.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka) - rešitev 1. domače naloge je del rešitve 2. domače naloge.. V tem arhivu naj bo struktura direktorijev natancno enaka strukturi direktorijev v arhivu s predlogo domače naloge (in dodano rešitvijo 1. domače naloge). Na študentskem forumu objavite v temi "2. domača naloga" tri pravilne in tri nepravilne originalne testne primere za testiranje sintaksnega analizatorja.