Abstraktna sintaksa

Sestavite del prevajalnika, ki za prevajani program zgradi abstraktno sintaksno drevo. Sama konstrukcija abstraktnega sintaksnega drevesa naj se opravi med sintaksno analizo in naj bo zato opisana v datoteki SynAn.java.

Rešitev 3. domače naloge oddajte kot arhiv 63xxxxxx-03.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka) - rešitvi 1. in 2. domače naloge sta del rešitve 3. domače naloge. V tem arhivu naj bo struktura direktorijev natančno enaka strukturi direktorijev v arhivu s predlogo domače naloge (z dodanima rešitvama 1. in 2. domače naloge).