7. domača naloga (06. 04. - 11. 04.), 2 točki

Naslov:  Pomlad
Vrednost naloge: 2 točki

Napišite metodo narisi(),  ki prejme štiri parametre: x, y (položaj rožice), b (barva rožice) in v (velikost rožice) in s pomočjo knjižnice StdDraw  na koordinatah (x,y)  nariše rožico velikosti v in barve b (primer rozice).  Oblika rožice, barva, velikost - vse to naj bo oblikovano po vaših željah. Uporabite domišljijo!

V metodi  main  N-krat (recimo N=100) kličite metodo narisi() tako, da se bo na zaslon izrisalo N  rožic različnih oblik in barv (primer).

Oddajte dve datoteki - javansko kodo (DN07.java) ter primer izrisane slike (png, jpg ali gif datoteko).