8. domača naloga (13. 04. - 19. 04.), 2 točki

Naslov:  Planeti
Vrednost naloge: 2 točki

a) Napišite razred Planet z dvema atributoma za ime planeta (String) in radij planeta (int). V razredu Planet napišite tudi metodo double povrsina(), ki izračuna in vrne površino planeta z danim radijem.

b) V datoteki, ki je podana kot prvi argument ob klicu programa (primer vsebine datoteke: planeti.txt) so zapisani podatki o planetih. Za vsak planet je podano njegovo ime in njegov radij (podatka sta ločena z dvopičjem). Za nekatere planete datoteka vsebuje tudi dodatne opise. Preberite datoteko (prvi argument)  in ustvarite tabelo objektov razreda Planet. Odvečne podatke v datoteki ignorirajte. Upoštevajte tudi, da je število planetov omejeno (9).

c) Vaš program naj izpiše skupno površino planetov, ki so podani v drugem argumentu ob klicu. Pri tem neznane opise planetov ignorirajte, pri primerjavi imen planetov pa ignorirajte razlike v velikih in malih črkah (primer: ZEMLJA==Zemlja=zemlja, ...)

Primer 1java DN08 Zemlja

Povrsina planetov "Zemlja" je 511 milijonov km2

Primer 2java DN08 Zemlja+Mars

Povrsina planetov "Zemlja+Mars" je 656 milijonov km2

Primer 3java DN08 ZEMLJA+mars+luna

Povrsina planetov "ZEMLJA+mars+luna" je 656 milijonov km2

(opomba: program je zapis "luna" ignoriral, saj ga ne pozna)

Pred oddajo programa na eUčilnco preverite pravilnost delovanja.