7. vaje: TELEFONSKI IMENIK (13.04. - 20.04.)

Na osebnem računalniku želimo imeti telefonski imenik. Vse osebe, ki se nahajajo v imeniku, so podane v datoteki imenik.txt, v kateri so zapisani tudi naslovi in pošte.

Napišite program, ki bo prebral podatke iz datoteke ter ustvaril telefonski imenik s pomočjo razredov.
Kreirajte datoteko imenik.txt in jo vstavite v projekt.

Program naj vsebuje:

  1. Razred Imenik, ki predstavlja glavni program, in razred Oseba, ki predstavlja osebo.
  2. Razred Oseba naj vsebuje atribute String ime, String priimek, String naslov, String mesto, String posta, String telefon in konstruktor, ki nastavi vse atribute. Po potrebi dopišite še druge metode.
  3. Razred Imenik naj vsebuje metodo Oseba [] preberiOsebe(String vir), ki prebere osebe iz datoteke vir, kreira nove osebe ter jih hrani v tabeli. Predpostavite lahko, da so v datoteki podatki za največ 100 oseb.
  4. Razred Imenik naj vsebuje metodo Oseba isciOseboPoImenu(String ime), ki vrne osebo s podanim imenom. Če iskane osebe ne najde, vrne null. Če je takih oseb več, naj vrne prvo najdeno osebo.
  5. Razred Imenik naj vsebuje metodo isciOsebePoPosti(String posta), ki izpiše, koliko ljudi živi v iskani pošti.

Primer datoteke imenik.txt:

Miha, Novak, Čufarjeva ulica 12, 1000, Ljubljana, 040399393
Maja, Ferk, Čufarjeva ulica 14, 1000, Ljubljana, 040339393
Simona, Novak, Čufarjeva ulica 16, 1000, Ljubljana, 040559393
Tilen, Novak, Seidlova ulica 12, 1000, Ljubljana, 0403667939
Lada, Pečnik, Stritarjeva 12, 2000, Maribor, 041366939
Teo, Novak, Bevkoca ulica 12, 3000, Celje, 040397839