10. domača naloga (4. 05. - 9. 05.), 2 točki

Naslov:  Preoblikovanje besedila
Vrednost naloge: 2 točki

Napiši razreda OblikaNaslova in OblikaStavka, ki implementirata vmesnik OblikovalecBesedila. Prvi razred naj besedilo preoblikuje v obliko, pri kateri so vse prve črke v besedah velike (primer: To Je Primer Oblike Naslova), drugi pa tako, da bodo velike samo prve črke v stavku (primer: To je prvi stavek. To pa drugi). Pri drugem primeru bodite pozorni na to, da se vrstica lahko konča s piko (v tem primeru mora biti prva beseda naslednje vrstice napisana z veliko).

Oba razreda dopišite v datoteko DN10.java. V razredu DN10 napišite metodo main(), ki  na podlagi vrednosti prvega argumenta ustvari primerek oblikovalca in z njim preoblikuje datoteko, katere ime je podano v drugem argumentu. Za preoblikovanje datoteke uporabite merodo  OblikovanjeBesedila.oblikujBesedilo(...), ki je podana v datoteki DN10.java.

Primer: ob klicu

  java DN10 OblikaNaslova stavki.txt

naj se na zaslon izpise besedilo

Danes Je Ponedeljek. Jutri Bo Torek. Kje Je Petek?

ob klicu

  java DN10 OblikaStavka stavki.txt

pa

Danes je ponedeljek. Jutri bo torek. Kje je petek

Pred oddajo programa na eUčilnco preverite pravilnost delovanja.