11. domača naloga (11. 05. - 16. 05.), 2 točki

Naslov:  Štetje besed
Vrednost naloge: 2 točki

Napišite program, ki prebere datoteko, ki je podana v prvem argumentu ob klicu programa, in na zaslon izpiše kratko statistiko prebrane datoteke. Natančneje:

1) ob klicu

java DN11 ime_datoteke 1

naj program izpiše kolikokrat se je v datoteki ime_datoteke ponovila posamezna beseda; izpis naj bo urejen po abecednem redu besed. Začetek izpisa ob klicu java DN11 kratka.txt 1  naj bo  tak:

1     Tole
1     in
2     je
2     kratka
2     vsebina


2) ob klicu

java DN11 ime_datoteke 2

naj program izpiše kolikokrat se je v datoteki ime_datoteke ponovila posamezna beseda; izpis naj bo urejen po frekvencah besed (od najpogostejše do najmanj pogoste besede). Ob klicu java DN11 kratka.txt 2  naj bo  izpis tak:

2     je
2     kratka
2     vsebina
1     Tole
1     in

Namig: Pomagajte si s slovarjem, ključ naj bo beseda, vrednost pa število pojavitev te besede v datoteki.

Pred oddajo programa na eUčilnco preverite pravilnost delovanja.