12. domača naloga (18. 05. - 24. 05.), 2 točki

Naslov:  Poravnano besedilo
Vrednost naloge: 2 točki

Napišite program, ki iz datoteke, podane v prvem argumentu ob klicu programa, prebere besedilo in ga izpiše v vrsticah z največ n (drugi argument) znakov. Če je vrednost tretjega argumenta enaka x, naj besedilo še poravna (t.j. vstavi toliko presledkov, da bo širina posamezne vrstice NATANKO n; pri tem naj večje število presledkov enakomerno razporedi med besede).

Primer: ob klicu programa

java DN12 abc.txt 12 1

naj program izpiše

01 23 456
789 012 3 4
56 78 9 0 12
34 56 789.

(nobena vrstica v zgornjem izpisu ne presega 12 znakov). Ob klicu

java DN12 abc.txt 12 x


pa naj program izpiše

01   23  456
789  012 3 4
56 78 9 0 12
34  56  789.
(vse vrstice so dolge natanko 12 znakov).
Pred oddajo programa na eUčilnco preverite pravilnost delovanja.