Oddaja VDPjev za seminarsko nalogo

Preko tega gradnika en član ekipe odda VDP.