Oddaja 3. domače naloge / 3rd homework submission

Tu oddate tretjo domačo nalogo. Oddajte datoteke pendulum.m in onTarget.m ter solution.pdf.

Submit the third home assignment here. Submit files pendulum.m, onTarget.m and solution.pdf.