Rezalnik

Napiši razred Rezalnik, katerega osnovna funkcija je, da ima metodo razrezi(s), ki razreže podani seznam s na sezname določene dolžine. Privzeta dolžina je 2, lahko pa jo spremenimo z metodo nastavi_dolzino(dolzina).


>>> s = ["Ana", "Berta", "Cilka", "Dani", "Ema", "Fanči", "Greta", "Helga", "Iva"]
>>>
>>> r = Rezalnik()
>>> r.razrezi(s)
[['Ana', 'Berta'],
 ['Cilka', 'Dani'],
 ['Ema', 'Fanči'],
 ['Greta', 'Helga'],
 ['Iva']]
>>>
>>> r.nastavi_dolzino(4)
>>> r.razrezi(s)
[['Ana', 'Berta', 'Cilka', 'Dani'],
 ['Ema', 'Fanči', 'Greta', 'Helga'],
 ['Iva']]
>>>
>>> r.nastavi_dolzino(3)
>>> r.razrezi(s)
[['Ana', 'Berta', 'Cilka'],
 ['Dani', 'Ema', 'Fanči'],
 ['Greta', 'Helga', 'Iva']]

Razred naj ima torej metode:

  • __init__, ki dela, kar mora,
  • razrezi, ki prejme nek seznam s in vrne seznam podseznamov, ki določene dolžine,
  • nastavi_dolzino, ki določi dolžino podseznamov. Privzeta dolžina, ki se uporablja, če ne pokličemo te metode, je 2.

Dodatne naloge ni.

Test