F.A.T.

Due: Wednesday, 3 November 2021, 3:00 PM

(English translation follows below.)

Kako oddati?

Če boste rešili obvezno in dodatno nalogo, oddajte datoteko, v kateri je najprej dodatna naloga in šele nato obvezna. Boste videli, zakaj.

Obvezna naloga

Imamo štiri vrstice besedila. Shranjene so v spodnji tabeli, kje se začnejo, pa pove zgornja tabela.

Prva beseda se začne s tretjim elementom spodnje tabele, druga z dvanajstim, tretja z enajstim in četrta z osmim. Za primer preberimo drugo vrstico.

Začne se, kot smo rekli, na 12. mestu.

 • Na 12. mestu izvemo, da je prva črka B, naslednjo pa nam je iskati na 14. mestu.
 • Na 14. mestu piše, da je to črka e, naslednjo pa izvemo na 13. mestu.
 • Na 13. mestu piše, da je to črka r, naslednjo pa nam je iskati na 7. mestu.
 • Na 7. mestu piše, da je to črka t, naslednjo pa nam je iskati na 6. mestu.
 • Na 6. mestu piše, da je to črka a, naslednjo pa nam je iskati na ... no, -1 pomeni, da je to konec vrstice.

Na začetek programa napišite tabeli v takšni obliki:

zacetki = [3, 12, 11, 8]
potek = [(-1, 'a'), (15, 'n'), (10, 'a'), (1, 'A'), (9, 'l'), (4, 'i'), (-1, 'a'), (6, 't'),
     (2, 'D'), (0, 'k'), (16, 'n'), (5, 'C'), (14, 'B'), (7, 'r'), (13, 'e'), (-1, 'a'), (-1, 'i')]

Program mora sestaviti seznam besedilo, ki vsebuje besedila vseh vrstic. Na konec programa dodajte print(besedilo), da bo ta, ki popravlja, videl, da res deluje. Za gornji primer bi torej moral izpisati

['Ana', 'Berta', 'Cilka', 'Dani']

Ko to deluje, pa zamenjaj tabeli z naslednjima:

zacetki = [119, 178, 321, 180, 17]
potek = [
  (100, 'h'), (37, 'e'), (134, 'm'), (280, 'r'), (146, 'v'), (83, 'i'), (149, ' '), (80, 'i'),
  (231, 'M'), (194, 'r'), (60, 's'), (40, 'o'), (237, 'k'), (6, 'i'), (92, 'a'), (170, 'e'),
  (58, 'i'), (11, 'k'), (44, 'm'), (171, 'r'), (126, 'u'), (151, 'd'), (248, 'i'), (98, 'v'),
  (168, 't'), (107, 'j'), (233, 'j'), (221, ' '), (65, 'a'), (257, 't'), (282, 'l'), (15, 'p'),
  (184, 'v'), (84, ' '), (263, ' '), (117, 's'), (175, ' '), (19, ' '), (270, 'l'), (220, 'l'),
  (46, 't'), (239, 'e'), (228, ' '), (71, 'v'), (268, 'a'), (104, 'i'), (271, ' '), (208, 'a'),
  (308, 'a'), (72, 'e'), (223, ' '), (256, 'č'), (181, 'p'), (55, ' '), (261, 'o'), (47, 'v'),
  (227, 'e'), (211, 'e'), (94, 'l'), (267, 'r'), (292, 't'), (190, 'r'), (251, 'g'), (197, 'i'),
  (219, ' '), (309, ' '), (204, 'j'), (230, 'o'), (296, 'n'), (198, ','), (5, 'n'), (77, 'e'),
  (105, 'p'), (173, 'G'), (153, 'a'), (166, 'a'), (177, 'l'), (125, 'm'), (289, 'o'), (272, 'š'),
  (298, ' '), (185, 'v'), (209, 's'), (293, 'c'), (150, 'z'), (20, 'j'), (141, 'd'), (235, 't'),
  (69, 'i'), (135, ' '), (301, 'č'), (130, ' '), (222, 'č'), (30, 'p'), (250, 'a'), (45, 'b'),
  (201, 'o'), (320, 'a'), (312, ' '), (96, 'r'), (258, 'l'), (137, ' '), (87, 'o'), (290, 's'),
  (28, 'l'), (214, 'r'), (13, 'm'), (191, 'i'), (286, 'm'), (64, 'o'), (0, ' '), (278, 'j'),
  (93, ' '), (43, 'd'), (262, 'p'), (139, ' '), (73, '.'), (303, 'a'), (240, 'h'), (102, 'K'),
  (158, ' '), (152, 'a'), (12, 'r'), (329, 'r'), (302, 'm'), (332, 'a'), (297, 'b'), (159, ' '),
  (8, ' '), (226, 'e'), (129, 'j'), (313, 'r'), (70, 'č'), (327, ' '), (205, 'o'), (276, 'o'),
  (38, 'e'), (316, 'b'), (75, 'p'), (167, 'r'), (306, 'j'), (283, 'r'), (265, 's'), (236, 'i'),
  (122, 'a'), (50, 'k'), (22, 's'), (91, 'e'), (118, ' '), (97, 'z'), (113, ' '), (63, 'r'),
  (323, 'v'), (144, 'd'), (109, 't'), (229, 't'), (311, 's'), (111, ' '), (32, 's'), (224, 'o'),
  (34, 'o'), (101, 'e'), (7, 'l'), (25, 'n'), (241, 'e'), (172, 'u'), (288, 'd'), (51, 'e'),
  (112, 'o'), (279, 't'), (42, 't'), (90, 'e'), (163, 'k'), (121, 'l'), (154, 's'), (199, 'p'),
  (244, 'i'), (295, 'o'), (285, 'N'), (246, 'i'), (202, 'k'), (49, 'r'), (200, 'm'), (215, ' '), 
  (299, 'e'), (232, 'e'), (164, 'r'), (275, 'r'), (41, 'j'), (67, 'r'), (326, 'o'), (183, 'č'),
  (243, 'l'), (131, 'p'), (252, 'o'), (318, 'j'), (48, 'k'), (213, 'n'), (-1, ' '), (56, 'r'),
  (179, 'b'), (24, 's'), (59, 'e'), (147, 's'), (253, 'a'), (140, 'ž'), (305, 'r'), (242, 't'),
  (68, 'r'), (266, 'o'), (143, ' '), (9, 'p'), (145, 'a'), (212, 'j'), (315, 'o'), (161, 'j'),
  (106, 'i'), (99, 'p'), (176, 'k'), (31, 's'), (325, ' '), (186, 'p'), (33, 'e'), (85, 'l'),
  (138, 'd'), (281, 'a'), (269, ' '), (189, 'p'), (322, 'z'), (210, 'a'), (287, 's'), (21, 'o'),
  (76, 't'), (89, 'e'), (82, 'e'), (4, ' '), (249, 'n'), (162, 'o'), (182, 'u'), (95, ' '),
  (14, 'l'), (3, 'p'), (120, 'o'), (195, ' '), (2, ' '), (81, 's'), (114, ' '), (23, 'o'),
  (273, ' '), (203, ' '), (-1, ' '), (115, 'a'), (169, 's'), (307, 'l'), (193, ' '), (234, 'f'),
  (133, ','), (108, 'i'), (132, 'a'), (124, ' '), (319, 'e'), (196, 'n'), (57, 'r'), (238, 'g'),
  (324, 'a'), (192, 'i'), (128, 'r'), (317, ' '), (-1, '.'), (206, 'p'), (218, 'i'), (35, 'v'),
  (304, 'a'), (136, 'v'), (328, 'j'), (174, 'o'), (103, 'b'), (-1, '.'), (254, 'e'), (127, 'o'),
  (156, 'o'), (-1, '.'), (79, 'e'), (62, 'u'), (61, 'p'), (142, 'o'), (110, 'a'), (1, 't'),
  (331, 'l'), (26, ' '), (66, 'i'), (245, ' '), (216, 'n'), (18, 'a'), (36, 'l'), (225, 'b'),
  (10, 'o'), (294, 'i'), (78, 'j'), (16, 't'), (188, ' '), (277, 'i'), (300, 'u'), (264, 'k'),
  (155, 's'), (284, 'e'), (157, 'e'), (291, 'a'), (88, 'm'), (123, 'p'), (148, 'e'), (310, 't'),
  (165, 's'), (255, 'o'), (260, 'r'), (29, 's'), (39, 'i'), (160, 's'), (27, 'e'), (187, 'p'),
  (54, 'p'), (274, 'N'), (53, ' '), (259, 'a'), (86, ' '), (314, 'p'), (207, 's'), (74, 'k'),
  (330, 'e'), (217, 'e'), (247, 'g'), (116, 'i'), (52, ' ')]

Poženi, preveri, oddaj - če rešuješ samo obvezno nalogo. Če tudi dodatno, pa beri naprej.

Dodatna naloga

Napiši program, ki sem ga moral napisati, ko sem sestavljal podatke za to nalogo. :)

Program dobi seznam vrstic ["Ana", "Berta", "Cilka", "Dani"] in sestavi seznama zacetki in potek. Potek mora biti naključno premešan - ob vsakem poganjanju programa drugačen, vrstice se lahko začenjajo in končujejo kjerkoli .... skratka, tako neumno kot zgoraj. Prav bodo prišle funkcije modula random, kot sta randint in shuffle ali pa celo choice.

Da dokažeš, da stvar dela, naj bo program oblikovan takole:


besedilo = ["Ana", "Berta", "Cilka", "Dani"]` # Sledi dodatna naloga, ki sestavi premešani tabeli print(zacetki) print(potek) # Obvezni del, ki dekodira in izpiše tako sestavljene začetke in ta potek v `besedilo` # (torej: povozi prvotni seznam) print(besedilo)

If you solve both tasks, put both programs in the same file, with the mandatory part below the extra. Read on and you'll see why.

Mandatory part

We have four lines of text. They are stored in the second table below, while the first table tells us where to start reading.

The first line starts with the third element of the table, the second with 12th, the third with the 11th and the fourth with 8th. Let us, for example, read the second line.

The second line starts, as we said, at index 12.

 • The element at index 12 tells us that the first letter is B, and the next element to look for is at index 14.
 • The element at index 14 tells us that the next letter is e, and the next element is at index 13.
 • The element at index 13 gives us the next letter, r, and tells us to continue at element 7.
 • Element 7 gives us t and directs us to element 6.
 • Element 6 gives ua a and the index -1 tells us that this is the last letter.

The second line is thus Berta.

Start the program with the two lists in the following form:

zacetki = [3, 12, 11, 8]
potek = [(-1, 'a'), (15, 'n'), (10, 'a'), (1, 'A'), (9, 'l'), (4, 'i'), (-1, 'a'), (6, 't'),
     (2, 'D'), (0, 'k'), (16, 'n'), (5, 'C'), (14, 'B'), (7, 'r'), (13, 'e'), (-1, 'a'), (-1, 'i')]

The program must construct a list besedilo, which contains the lines read from the tables. At the end of the program. put print(besedilo) to verify the content of the list. For the above example it must print

['Ana', 'Berta', 'Cilka', 'Dani']

When you prove it's working, try this:

zacetki = [119, 178, 321, 180, 17]
potek = [
  (100, 'h'), (37, 'e'), (134, 'm'), (280, 'r'), (146, 'v'), (83, 'i'), (149, ' '), (80, 'i'),
  (231, 'M'), (194, 'r'), (60, 's'), (40, 'o'), (237, 'k'), (6, 'i'), (92, 'a'), (170, 'e'),
  (58, 'i'), (11, 'k'), (44, 'm'), (171, 'r'), (126, 'u'), (151, 'd'), (248, 'i'), (98, 'v'),
  (168, 't'), (107, 'j'), (233, 'j'), (221, ' '), (65, 'a'), (257, 't'), (282, 'l'), (15, 'p'),
  (184, 'v'), (84, ' '), (263, ' '), (117, 's'), (175, ' '), (19, ' '), (270, 'l'), (220, 'l'),
  (46, 't'), (239, 'e'), (228, ' '), (71, 'v'), (268, 'a'), (104, 'i'), (271, ' '), (208, 'a'),
  (308, 'a'), (72, 'e'), (223, ' '), (256, 'č'), (181, 'p'), (55, ' '), (261, 'o'), (47, 'v'),
  (227, 'e'), (211, 'e'), (94, 'l'), (267, 'r'), (292, 't'), (190, 'r'), (251, 'g'), (197, 'i'),
  (219, ' '), (309, ' '), (204, 'j'), (230, 'o'), (296, 'n'), (198, ','), (5, 'n'), (77, 'e'),
  (105, 'p'), (173, 'G'), (153, 'a'), (166, 'a'), (177, 'l'), (125, 'm'), (289, 'o'), (272, 'š'),
  (298, ' '), (185, 'v'), (209, 's'), (293, 'c'), (150, 'z'), (20, 'j'), (141, 'd'), (235, 't'),
  (69, 'i'), (135, ' '), (301, 'č'), (130, ' '), (222, 'č'), (30, 'p'), (250, 'a'), (45, 'b'),
  (201, 'o'), (320, 'a'), (312, ' '), (96, 'r'), (258, 'l'), (137, ' '), (87, 'o'), (290, 's'),
  (28, 'l'), (214, 'r'), (13, 'm'), (191, 'i'), (286, 'm'), (64, 'o'), (0, ' '), (278, 'j'),
  (93, ' '), (43, 'd'), (262, 'p'), (139, ' '), (73, '.'), (303, 'a'), (240, 'h'), (102, 'K'),
  (158, ' '), (152, 'a'), (12, 'r'), (329, 'r'), (302, 'm'), (332, 'a'), (297, 'b'), (159, ' '),
  (8, ' '), (226, 'e'), (129, 'j'), (313, 'r'), (70, 'č'), (327, ' '), (205, 'o'), (276, 'o'),
  (38, 'e'), (316, 'b'), (75, 'p'), (167, 'r'), (306, 'j'), (283, 'r'), (265, 's'), (236, 'i'),
  (122, 'a'), (50, 'k'), (22, 's'), (91, 'e'), (118, ' '), (97, 'z'), (113, ' '), (63, 'r'),
  (323, 'v'), (144, 'd'), (109, 't'), (229, 't'), (311, 's'), (111, ' '), (32, 's'), (224, 'o'),
  (34, 'o'), (101, 'e'), (7, 'l'), (25, 'n'), (241, 'e'), (172, 'u'), (288, 'd'), (51, 'e'),
  (112, 'o'), (279, 't'), (42, 't'), (90, 'e'), (163, 'k'), (121, 'l'), (154, 's'), (199, 'p'),
  (244, 'i'), (295, 'o'), (285, 'N'), (246, 'i'), (202, 'k'), (49, 'r'), (200, 'm'), (215, ' '), 
  (299, 'e'), (232, 'e'), (164, 'r'), (275, 'r'), (41, 'j'), (67, 'r'), (326, 'o'), (183, 'č'),
  (243, 'l'), (131, 'p'), (252, 'o'), (318, 'j'), (48, 'k'), (213, 'n'), (-1, ' '), (56, 'r'),
  (179, 'b'), (24, 's'), (59, 'e'), (147, 's'), (253, 'a'), (140, 'ž'), (305, 'r'), (242, 't'),
  (68, 'r'), (266, 'o'), (143, ' '), (9, 'p'), (145, 'a'), (212, 'j'), (315, 'o'), (161, 'j'),
  (106, 'i'), (99, 'p'), (176, 'k'), (31, 's'), (325, ' '), (186, 'p'), (33, 'e'), (85, 'l'),
  (138, 'd'), (281, 'a'), (269, ' '), (189, 'p'), (322, 'z'), (210, 'a'), (287, 's'), (21, 'o'),
  (76, 't'), (89, 'e'), (82, 'e'), (4, ' '), (249, 'n'), (162, 'o'), (182, 'u'), (95, ' '),
  (14, 'l'), (3, 'p'), (120, 'o'), (195, ' '), (2, ' '), (81, 's'), (114, ' '), (23, 'o'),
  (273, ' '), (203, ' '), (-1, ' '), (115, 'a'), (169, 's'), (307, 'l'), (193, ' '), (234, 'f'),
  (133, ','), (108, 'i'), (132, 'a'), (124, ' '), (319, 'e'), (196, 'n'), (57, 'r'), (238, 'g'),
  (324, 'a'), (192, 'i'), (128, 'r'), (317, ' '), (-1, '.'), (206, 'p'), (218, 'i'), (35, 'v'),
  (304, 'a'), (136, 'v'), (328, 'j'), (174, 'o'), (103, 'b'), (-1, '.'), (254, 'e'), (127, 'o'),
  (156, 'o'), (-1, '.'), (79, 'e'), (62, 'u'), (61, 'p'), (142, 'o'), (110, 'a'), (1, 't'),
  (331, 'l'), (26, ' '), (66, 'i'), (245, ' '), (216, 'n'), (18, 'a'), (36, 'l'), (225, 'b'),
  (10, 'o'), (294, 'i'), (78, 'j'), (16, 't'), (188, ' '), (277, 'i'), (300, 'u'), (264, 'k'),
  (155, 's'), (284, 'e'), (157, 'e'), (291, 'a'), (88, 'm'), (123, 'p'), (148, 'e'), (310, 't'),
  (165, 's'), (255, 'o'), (260, 'r'), (29, 's'), (39, 'i'), (160, 's'), (27, 'e'), (187, 'p'),
  (54, 'p'), (274, 'N'), (53, ' '), (259, 'a'), (86, ' '), (314, 'p'), (207, 's'), (74, 'k'),
  (330, 'e'), (217, 'e'), (247, 'g'), (116, 'i'), (52, ' ')]

Run, check, submit -- if you are only solving the mandatory part. Otherwise, read on.

Extra part

Write a program that I had to write to prepare the data for this task. :)

The program starts with a list of lines, like ["Ana", "Berta", "Cilka", "Dani"] and prints lists zacetki and potek. The latter must be randomly shuffled -- different every time we run a program, lines can start at arbitrary places ... You can use functions from module random, like randint or shuffle or, perhaps, even choice.

To prove it works, construct the program as follows:


besedilo = ["Ana", "Berta", "Cilka", "Dani"]` # Extra part, which constructs `zacetki` and `poteki` print(zacetki) print(potek) # Mandatory part, which decodes `zacetki` and `potek` into `besedilo` print(besedilo)