DN: Leksikalni analizator

Opened: Tuesday, 21 February 2023, 7:00 AM
Due: Thursday, 2 March 2023, 10:00 PM

V programskem jeziku Java napišite leksikalni analizator za programski jezik PINS.

Domačo nalogo oddajte v datoteki 63xxxxxx-01.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka).  Ta datoteka mora imeti enako strukturo kot datoteka DN1.zip, ki vsebuje ogrodje prevajalnika.  Program sme uporabljati samo Java SDK.