Implementacija operacije briši() pri tabeli tabel

Открыто: Friday, 11 March 2022, 00:00
Срок сдачи: Tuesday, 15 March 2022, 13:00

Kot smo se dogovorili na vajah, vas vabim k razmisleku in predlogu učinkovite implementacije operacije briši() za podatkovno strukturo tabela tabel.

Naloga ni obvezna, vaše predloge v obliki PDF dokumenta pa lahko oddate do torka, 15. marca 2022, do 13h.

V naslednjem tednu bomo na vajah skupno določili ustrezno implementacijo te operacije, ter odprli programersko nalogo, kjer boste implementirali ravno podatkovno strukturo tabela tabel.

Lep pozdrav,
Iztok Lapanja