Izziv 9

Implementirajte program, ki izpiše sled izvajanja Ford-Fulkersonovega algoritma za maksimalne pretoke. Kot argument programu dobite število vozlišč v omrežju (vozlišča od 0 do n-1). Nato preberite na standardnem vhodu povezave v tem omrežju. Povezava je podana kot tri cela števila, prvi dve števili označujeta vozlišči na tej povezavi (usmerjeni), tretje število pa predstavlja kapaciteto povezave. Izračunajte maksimalni pretok v podanem omrežju, med izvajanjem algoritma pa izpišite vsako nezasičeno pot, ki ste jo našli. Primer izpisa ene nezasičene poti : 

1: 5+ 4+ 1- 3+ 2+ 0

- najprej je izpisana količina pretoka (1:), ki ga lahko spravimo po tej poti, nato pa je zaporedje vozlišč na poti (od ponora proti izvoru). Vsako vozlišče (razen izvora) ima še oznako, ali smo do njega prišli po pozitivni (+) ali po negativni (-) povezavi.

 Pri izbiranju, katero označeno vozlišče obiskati naslednje, se držite pravila: najprej izberemo vozlišče z najmanjšim indeksom. Za hitrejši (in lažji) začetek si lahko pomagate z razredi definiranimi tukaj.

Primer:

java Izziv7 6

Vhod:

0 1 2

0 2 8

1 3 3

1 4 4

2 3 4

2 4 2

3 5 1

4 5 5

Izhod:
1: 5+ 3+ 1+ 0
1: 5+ 4+ 1+ 0
2: 5+ 4+ 2+ 0
1: 5+ 4+ 1- 3+ 2+ 0