DN: Sintaksni analizator

Opened: Tuesday, 7 March 2023, 12:00 AM
Due: Thursday, 16 March 2023, 11:59 PM
V programskem jeziku Java napišite sintaksni analizator (rekurzivno spuščanje) za programski jezik PINS.

Domačo nalogo oddajte v datoteki 63xxxxxx-02.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka).  Ta datoteka mora imeti enako strukturo kot datoteka DN2.zip, ki vsebuje ogrodje prevajalnika.  Program sme uporabljati samo Java SDK.