DN: Razreševanje imen

Opened: Tuesday, 21 March 2023, 12:00 AM
Due: Thursday, 30 March 2023, 10:00 PM

V programskem jeziku Java implementirajte razreševanje imen za programski jezik PINS.  Program naj prebere vhodno datoteko, ki vsebuje program v programskem jeziku PINS, in na izhod izpiše abstraktno sintaksno drevo, v katerem je za vsako uporabljeno ime označeno mesto njegove deklaracije.

Domačo nalogo oddajte v datoteki 63xxxxxx-04.zip (kjer je 63xxxxxx vaša vpisna številka).  Ta datoteka mora imeti enako strukturo kot datoteka pins22-04.zip, ki vsebuje ogrodje prevajalnika, le da sta v njej tako leksikalni kot sintkasni analiztor.  Program sme uporabljati samo Java SDK.