6. domača naloga: odločitveni problem

Izberite si odločitveni problem, ki vas zanima in morda tudi zadeva. Lahko recimo izbirate izbirne predmete, mentorja za diplomo, novo kolo, ali pa kaj čisto drugega. Pomembno je, da vam je problem pomemben in da se ga boste lotili resno.

Za izbran odločitveni problem sestavite spisek desetih do dvajsetih kriterijev. Razmislite, kako bi jih merili ter kakšne so njihove zaloge vrednosti in uteži pomembnosti. Pri tem si pomagajte s Krapež in Rajkovič (2003), stran 29 (in dalje).

Kriterije oblikujte v drevesno strukturo. Pozorni bodite, da kriteriji ustrezno pokrijejo odločitveni prostor in da bodo vozlišča v drevesu združevala pravšnje število kriterijev.

Odločitveni model razvijte z orodjem DEXi in ga uporabite na vsaj štirih variantah IN še s kakšnim drugim orodjem (denimo AHP).

Oddaja: za poročilo uporabite priloženo predlogo. Predloga vas vodi čez nalogo - pazite, da podate vso v predlogi zahtevano vsebino. Priložite še DEXijevo poročilo (File->Report) in .dex model. Oboje lahko zazipate ali pa datoteki pdf združite.