Forum novic / Course news

Izpiti

 
Slika od Andrej Brodnik
Izpiti
od Andrej Brodnik - ponedeljek, 17. oktober 2016, 07:10
 

Pozdravljeni!

Kolokvij je načrtovan za zadnji teden novembra. Žal imam prvi teden decembra neodložljive obveznosti prav v torek in prav v času predavanj. Zato bi predlagal, da pišemo kolokvij tedaj. Pri tem je vsebina kolokvija nespremenjena - do vključno razpošiljanje. Lahko, prosim?

Hvala in LPA


Slika od Andrej Brodnik
Prvi kolokvij
od Andrej Brodnik - torek, 29. november 2016, 13:07
 

Pozdravljeni!

Kolokvij pišem naslednji torek in se morate nanj prijaviti tako, da izpolnite anketo. Pred tem bomo imeli govorilno uro v četrtek, 1. grudna 2016 ob sedmih.

Uspešno in LPA


Slika od Andrej Brodnik
Odg: Prvi kolokvij
od Andrej Brodnik - nedelja, 4. december 2016, 17:20
 
Pozdravljeni!

Razpored po skupinah za prvi kolokvij je naslednji / the groups for the midterm are as follows:

  • 1. termin ob 11h / the 1st group at 11am: 63030037, 63130008, 63130369, 63140007, 63140040, 63140101, 63140121, 63140142, 63140147, 63140177, 63140179, 63140222, 63140255, 63140294, 63140324, 63140339, 63140362, 63150047, 63150065, 63150077, 63150097, 63150106, 63150108, 63150111, 63150131, 63150133, 63150136, 63150154, 63150163, 63150170, 63150194, 63150232, 63150250, 63150276, 63150317, 63150367, 63150372, ????, ????, ????, ????, ????
  • 2. termin ob 12.15 / the 2nd group at 12.15pm: 63010161, 63040475, 63060400, 63110228, 63130014, 63130091, 63130100, 63130105, 63130320, 63140004, 63140023, 63140044, 63140171, 63140239, 63140354, 63150040, 63150041, 63150103, 63150116, 63150117, 63150139, 63150145, 63150148, 63150158, 63150174, 63150200, 63150213, 63150217, 63150241, 63150260, 63150267, 63150273, 63150274, 63150288, 63150314, 63150336, 63150373, 63150374, 63150375, ????, ????, ????

Na koncu obeh skupin je nekaj vprašajev. To so tisti kolegi, ki še niso vpisali svoje vpisne številke v učilnico kljub Gašperjevi prošnji. Če številka ne bo vpisana do jutri opoldne, vam žal ne moremo omogočiti pisanja kolokvija. Ko vpišete številko, obvestite še mene po e-pošti o tem.

At the end of both groups there are some question marks. These are those colleagues who did not enter their ID number into učilnice despite Gašper's request. If you will not enter the number by noon tomorrow, we will not be able to allow you to write the midterm. When you enter the number, please, notify me by e-mail as well.

Hvala / thanx!

LPA

Slika od Andrej Brodnik
Odg: Prvi kolokvij
od Andrej Brodnik - ponedeljek, 5. december 2016, 22:15
 

Tole je nov seznam. Nekaj kolegov še vedno ni vpisalo vpisne številke v učilnico in žal ne bodo mogli pisati.

Here is a new list. Some colleagues still did not enter their Student ID into učilnica. Consequently, unfortunately they will not be able to take a midterm.

LPA

  • 1. termin ob 11h / the 1st group at 11am: 63030037, 63130008, 63130369, 63140007, 63140040, 63140043, 63140101, 63140121, 63140142, 63140147, 63140177, 63140179, 63140222, 63140255, 63140294, 63140324, 63140339, 63140362, 63150046, 63150047, 63150065, 63150077, 63150097, 63150106, 63150108, 63150111, 63150131, 63150133, 63150136, 63150154, 63150163, 63150170, 63150181, 63150194, 63150232, 63150250, 63150276, 63150317, 63150367, 63150372, ????, ????
  • 2. termin ob 12.15 / the 2nd group at 12.15pm: 63010161, 63040475, 63060400, 63060415, 63110074, 63110228, 63130014, 63130091, 63130100, 63130105, 63130320, 63140004, 63140023, 63140044, 63140171, 63140239, 63140354, 63150040, 63150041, 63150103, 63150116, 63150117, 63150139, 63150145, 63150148, 63150158, 63150174, 63150200, 63150213, 63150217, 63150241, 63150260, 63150267, 63150273, 63150274, 63150288, 63150314, 63150336, 63150373, 63150374, 63150375, ????

Slika od Andrej Brodnik
Odg: Prvi kolokvij
od Andrej Brodnik - petek, 16. december 2016, 15:24
 

Pozdravljeni / Hello!

Ocene so naračunane in Gašper jih bo vnesel kasneje danes v učilnico. Spodaj pa je nekaj statistike (MMG, ni bistvene razlike med ocenami 1. in 2. skupine, medtem ko ste tisti, ki ste bili na zadnjih predavanjih, dobili bistveno boljše ocene).

Marks are computed and Gašper will enter them later today into Moodle. Below is some statistics (BTW, there is no big difference group 1 and 2, however, those who were on last lecture got substantially better marks).


Iskrene čestitke vsem / Sincere congrats to everybody!

LPA


vpisna kol1_n1 kol1_n2 kol1_n3 kol1_n4 skupaj

skupina

# % # % # % # % izvorno
narač.

1
2
pred.
ni pred.


utež
0,25
0,25
0,25
0,25
možno 16
18
16
18

največ 16 100,00 16 88,89 15 93,75 18 100,00 88,54
100,00

100,00
100,00
100,00
77,92
povprečje 10,83 67,68 6,80 37,79 7,99 49,92 8,62 47,88 50,82
58,86

58,87
59,18
63,00
47,28
std.odklon 2,80 17,48 3,66 20,31 3,13 19,54 4,24 23,53 15,42
19,95

18,92
21,31
18,81
18,85
mediana 11,00 68,75 6,00 33,33 8,00 50,00 8,00 44,44 50,52
60,63

60,83
60,63
62,41
48,13
najmanj 1 6,25 0 0,00 2 12,50 0 0,00 17,71
17,71

25,35
17,71
28,47
17,71
skupaj


900 0 3 3
1 1 2 2 3 3 0 0
802 2 11 8
4 3 7 5 11 8 0 0
707 5 25 14
13 9 12 5 21 10 4 4
6024 17 40 15
19 6 21 9 35 14 5 1
5042 18 53 13
26 7 27 6 44 9 9 4
4058 16 61 8
31 5 29 2 48 4 13 4
3958 0 61 0
31 0 29 0 48 0 13 0
3562 4 63 2
31 0 31 2 50 2 13 0
3068 6 69 6
34 3 34 3 54 4 15 2
2075 7 75 6
37 3 37 3 56 2 19 4
1076 1 76 1
37 0 38 1 56 0 20 1
076 0 76 0
37 0 38 0 56 0 20 0


Slika od Andrej Brodnik
Odg: Izpiti
od Andrej Brodnik - sreda, 18. januar 2017, 11:25
 

Pozdravljeni!

Približuje se pisanje drugega kolokvija, ki bo v torek. Nekaj informacij glede izpita:

Uspešno in hvala za celo leto ter LPA


Slika od Andrej Brodnik
Odg: Izpiti
od Andrej Brodnik - sreda, 18. januar 2017, 12:43
 

Pozdravljeni!

Dobil sem vprašanje:

Pozdravljeni,

Imam eno vprašanje, nevem ali sem prav razumel, torej ce se nas bi dovolj zbralo, bi lahko pisali izpit hkrati z temi, ki bodo pisali kolokvij v torek?

Poleg tega, pa tam pri vprasalniku nisem zasledil opcije, da bi se oznacil za izpit.

Hvala vam v naprej.

Ne, ne bo izpit hkrati s kolokvijem. Se opravičujem, a tega nisem zapisal. Samo rekel sem, da se morate prijaviti na izpit, da vam lahko vpišem oceno (po kolokvijih).

Hvala in LPA

Slika od Andrej Brodnik
KL02 - razporeditev
od Andrej Brodnik - ponedeljek, 23. januar 2017, 16:38
 

Pozdravljeni / Hello!

Se opravičujem za nekaj zamude pri oblikovanju obeh seznamov za obe skupini. A je le tu. Takole pišemo:

I apologize for a slight delay in putting together the lists for both groups. However, they are here:

  • skupina 1, ob 11h / group 1 at 11am: 63130008 63140007 63140043 63140044 63140101 63140121 63140179 63140222 63140255 63140324 63140339 63150046 63150047 63150065 63150077 63150097 63150106 63150111 63150131 63150133 63150154 63150158 63150170 63150194 63150232 63150241 63150250 63150260 63150276
  • skupina 2, ob 12:15 / group 2 at 12:32pm: 63010161 63020097 63030037 63040475 63060400 63130091 63130105 63140004 63140239 63140294 63140354 63150041 63150116 63150117 63150139 63150148 63150200 63150213 63150217 63150267 63150273 63150274 63150314 63150317 63150336 63150367 63150372 63150374 63150375
Vsak naj pride v svojo skupino, ker sta enako veliki. / Each should come to her or his group as they are balanced in size.

Veliko uspeha jutri / a lot of success tomorrow!
LPA
Slika od Andrej Brodnik
Odg: Izpiti
od Andrej Brodnik - nedelja, 29. januar 2017, 01:33
 

Pozdravljeni / Hello!

Preveril sem ocene in pogoje ter ugotovil, da vas je naredilo pisni izpit s kolokviji kar 54 -- čestitam!!! Poleg tega vas je zaključilo z laboratorijskimi nalogami 44 -- ostali, pohitite. Kar zadeva DN je stvar bolj neznana, saj vas jih je naredilo le 13. Ostali večinoma morate še naredini n. DN. Pohitite, prosim. Potem pa manjkajo še zapiski (RFCji). Glede teh vas obvesti Gašper, kdaj bodo vpisani. Po tem vpišem še ocene v studis.

//

I checked marks and fulfilling of conditions. It turns out, that 54 passed the written exam through midterms -- congratulations!!! Besides 44 finished also the LAB -- the rest, please, hurry. Regarding assignments the situation is slightly more muddy as only 13 are done. The majority of the remaining students still need to finish the nth assignment -- please, hurry. Regarding the RFCs will Gašper notify you when they'll be written into moodle. Afterwards I'll write the final marks into Studis.

ooooo

Še nekaj. Vsi, ki pridete pisati izpit v sredo, prosim, se mi oglasite po e-pošti. Trenutno izgleda, kot da ste samo trije. Hvala!!! / One more thing. All those, who will write exam on Wednesday, please, let me know through the e-mail. Currently it seems that there are just three of you. Thanx!

Lepo nedeljo in uspešno / Nice Sunday and successfully ahead!

LPA


Slika od Andrej Brodnik
Odg: Izpiti
od Andrej Brodnik - nedelja, 29. januar 2017, 16:30
 

Pozdravljeni!

Vse b. DN, ki ste jih oddali sem prebral in poodgovoril. Hvala!

Kar zadeva sredinega izpita, sem ispel naračunanit naslednje: PI bodo pisali:

63130320, 63140147, 63140177, 63140234, 63150108, 63150116, 63150136, 63150163, 63150174, 63150181, 63150260

Ali kdo manjka, prosim?

Nak ob tem še poodgovorim na vprašanja:

Zakaj pa moramo tako pošiljati mail glede na to da itak se prijavimo v studisu?

Razlog je v tem, ker so v STUDIS prijavljeni tudi vsi tisti, kateri so se prijavili samo zato, da jim vpišem oceno. Sedaj krmarim med vsemi temi imeni.

Kot ste napisali v sporočilu, naj se vam javijo tisti študentje, ki imajo v sredo izpit me zanima, ali sem eden tistih, saj sem preko studisa na izpit prijavljen, vendar imam 2 laboratorjisko nalogo ocenjeno z 0 točkami. Ali je možno, da gre za kakšno napako, saj nas je več, ki imamo kljub oddani nalogi 0 točk. Osatale obveznosti glede predmeta imam opravljene.

Glede točk pri LAB, prosim, se pomenite z Gašperjem. Kar zadeva prijave na PI, pa morate sami vedeti, ali boste prišli pisati. Kot sem naračunal, pridete pisat, ne?

Hvala še vsem, ki ste že pisali. Če pridete pisat in ste na zgornjem seznamu -- ni potrebno, da se oglasite. Sicer pa, če pridete pisat in vas ni na zgornjem seznamu, se, prosim, oglasite.

Hvala in LPA
Slika od Andrej Brodnik
Odg: Izpiti
od Andrej Brodnik - ponedeljek, 30. januar 2017, 21:43
 

Vprašanje:

imam vprašanje in sicer, če imamo lahko tudi pri PI pri predmetu KPOV literaturo, tako kot smo jo lahko imeli pri kolokvijih?

:-( Da, kot na kolokvijih, je dovoljena literatura.

LPA

Slika od Andrej Brodnik
Pisni izpit 01
od Andrej Brodnik - petek, 3. februar 2017, 10:07
 

Pozdravljeni!

Prvi pisniizpit je popravljen in ocene se bodo še danes pojavile v moodle. Izpite si ogledate pri Gašperju.vpisna naloga 1 naloga 2 naloga 3 naloga 4 skupaj


# % # % # % # % izvorno vsaj narač. opr.
1 63060415 5 29.41 7 43.75 7 50.00 5 31.25 38.60 1 44.39
2 63130320 10 58.82 8 50.00 11 78.57 2 12.50 49.97
49.97
3 63140043 14 82.35 5 31.25 13 92.86 13 81.25 71.93 1 82.72 1
4 63140147 9 52.94 3 18.75 10 71.43 6 37.50 45.15
45.15
5 63140177 5 29.41 8 50.00 14 100.00 6 37.50 54.23 1 62.36 1
6 63140234 5 29.41 9 56.25 8 57.14 8 50.00 48.20 1 55.43 1
7 63150040 13 76.47 16 100.00 7 50.00 10 62.50 72.24 1 83.08 1
8 63150108 5 29.41 9 56.25 6 42.86 7 43.75 43.07 1 49.53
9 63150116 5 29.41 8 50.00 7 50.00 10 62.50 47.98 1 55.17 1
10 63150136 11 64.71 13 81.25 11 78.57 13 81.25 76.44 1 87.91 1
11 63150163 10 58.82 9 56.25 12 85.71 11 68.75 67.38 1 77.49 1
12 63150174 10 58.82 13 81.25 9 64.29 10 62.50 66.71 1 76.72 1
13 63150181 12 70.59 10 62.50 10 71.43 13 81.25 71.44 1 82.16 1
14 63150260 10 58.82 14 87.50 13 92.86 11 68.75 76.98 1 88.53 1
15 63150288 7 41.18 6 37.50 7 50.00 12 75.00 50.92 1 58.56 1

utež
0.25
0.25
0.25
0.25
možno 17 100 16 100 14 100 16 100 100
100

največ 14.00 82.35 16.00 100.00 14.00 100.00 13.00 81.25 76.98
88.53

povprečje 8.73 51.37 9.20 57.50 9.67 69.05 9.13 57.08 58.75
66.61

std.odklon 3.17 18.66 3.53 22.06 2.61 18.64 3.34 20.85 13.42
16.45

mediana 10.00 58.82 9.00 56.25 10.00 71.43 10.00 62.50 54.23
62.36

najmanj 5.00 29.41 3.00 18.75 6.00 42.86 2.00 12.50 38.60
44.39

skupaj


11

90 080 570 260 150 340 430 020 010 00 0


LPA
Slika od Gašper Fele Žorž
Odg: Pisni izpit 01
od Gašper Fele Žorž - petek, 3. februar 2017, 10:22
 
Ogled kolokvija in izpita bo v ponedeljek, 6. 2. 2017, ob 10:00 v LUSY. Vabljeni!
Slika od Andrej Brodnik
Vpis ocen
od Andrej Brodnik - nedelja, 12. februar 2017, 13:15
 
Pozdravljeni!
Dobil sem vprašanje:
Zanima me kdaj bodo ocenjeni zapiski RFC in KPOV judge ter stem tudi vpisana končna ocena.

Prosim, da za ti obveznosti vprašate Gašperja. Kot razumem, naj bi bile oboje ocene pripralvjene do petka.

Hvala in LPA