Forum novic

Izpit 28. 6. 2017: Ustno in končne ocene

 
Slika od Ivan Bratko
Izpit 28. 6. 2017: Ustno in končne ocene
od Ivan Bratko - sreda, 5. julij 2017, 10:29
 

PPJ, izpit 28. junij 2017, ustni izpiti in končne ocene


Naj bo P število doseženih točk na pisnem izpitu. Če je P < 50, je končna ocena izpita negativna.

Kandidati, ki so dosegli število točk P, 50  ≤  P ≤  59, opravljajo  ustni izpit.

Kandidati, ki so dosegli P  ≥  60, so dokončno opravili izpit, zanje ustni izpit ni potreben. Končna ocena izpita se določi odvisno od doseženih točk P na pisnem izpitu:

               P              Ocena izpita

            87..100            10

            78..86              9

            69..77              8

            60..68              7

Ustni izpiti bodo v četrtek, 6. julija ob 14h v mojem kabinetu (dvigalo nadstropje 3, jugo-vzhodni vogal stavbe).

Na ustni izpit lahko pridejo tudi kandidati, za katere ustni izpit ni potreben, vendar bi radi zvišali oceno (pri tem je žal možen tudi nesrečni primer, da se ocena nazadnje zniža).

 

Ivan Bratko