Forum novic

Izpit 14. julija 2017, ustno in končne ocene

 
Slika od Ivan Bratko
Izpit 14. julija 2017, ustno in končne ocene
od Ivan Bratko - nedelja, 16. julij 2017, 22:52
 

PPJ, izpit 14. julij 2017, ustni izpiti in končne ocene

Kandidati, ki so na pisnem izpitu dosegli ≥  60 točk, so dokončno opravili izpit, zanje ustni izpit ni potreben. Kandidati, ki so dosegli število točk med vključno 48 in 59, opravljajo  ustni izpit. Končna ocena izpita se določi odvisno od doseženih točk na pisnem izpitu:

           Točke pisno    Ocena izpita

            85..100            10

            76..84              9

            67..75              8

            60..66              7

            48..59              ustni izpit

            0..47                nezadostno

Ustni izpiti bodo v ponedeljek, 17. julija ob 13h v mojem kabinetu (dvigalo nadstropje 3, jugo-vzhodni vogal stavbe). Na ustni izpit lahko pridejo tudi kandidati, za katere ustni izpit ni potreben, vendar bi radi zvišali oceno (pri tem je žal možen tudi nesrečni primer, da se ocena nazadnje zniža).

Ivan Bratko