Networks dictionary


Slovenian networks dictionaryBrskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | Vse

Stran:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Naslednje)
  Vse

A

acyclic

acikličen

adjacency [matrix]

[matrika] sosednosti

affiliation [network]

[omrežje] pripadnosti, članstva

arc

usmerjena povezava

articulation

stičišče

authorship [network]

[omrežje] avtorstev

B

betweenness

vmesnost

biconnected

dvopovezan

biological [network]

biološko [omrežje]

bipartite

dvodelen


Stran:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Naslednje)
  Vse