Networks dictionary


Slovenian networks dictionary

Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | Vse

Stran:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Naslednje)
  Vse

A

acyclic

acikličen


adjacency [matrix]

[matrika] sosednosti


affiliation [network]

[omrežje] pripadnosti, članstva


arc

usmerjena povezava


articulation

stičišče


authorship [network]

[omrežje] avtorstev


B

betweenness

vmesnost


biconnected

dvopovezan


biological [network]

biološko [omrežje]


bipartite

dvodelenStran:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Naslednje)
  Vse