Namen današnjih vaj je, da postavite RADIUS strežnik ter stran, ki se bo prek njega avtenticirala.

Za začetek namestite strežnik ter apache modul, ki ga zna uporabljati:

sudo apt-get install freeradius libapache2-mod-auth-radius

Če slučajno niste opravili vaj v zvezi s SNMP, boste morda morali namestiti še apache:

sudo apt-get install apache2

Sedaj, ko je programska oprema nameščena, se lahko lotite konfiguracije. Konfiguracijske datoteke za freeradius so v /etc/freeradius. Za začetek v datoteki /etc/freeradius/clients.conf spremenite skrivnost (secret) s "testing123" v nekaj drugega (npr. SKUPNASKRIVNOST).

Nato je čas, da ustvarimo uporabnika. To storimo s primerno predelavo datoteke /etc/freeradius/users. Naprimer:

brunhilda Cleartext-Password := "GesloValkirije", Auth-Type := Local
  Reply-Message = "Pozdravljena, junakinja med bojevnicami!"

Reply-Message v principu ni potreben, je pa lepo videti neko sporočilo v odgovoru strežnika.

Lahko tudi ustvarite uporabnika, ki ima isto uporabniško ime, kot eden od ostalih uporabnikov na sistemu.

mojuser Cleartext-Password := "MojeGeslo", Auth-Type := Local

Tukaj boste naleteli na problem, saj vam bo strežnik avtentikacijo skoraj vedno zavrnil. Freeradius namreč po privzetju vsakega uporabnika "preveri" tudi tako, da pogleda, če uporabnik slučajno ne obstaja v /etc/passwd. Če uporabnik obstaja, se geslo preveri. Za to početje poskrbi radius modul unix. Da bi ga izklopili, morate popraviti konfiguracijsko datoteko:

sudo gedit /etc/freeradius/sites-enabled/default

kjer zakomentirajte vrstico "unix".

Nato se lotimo konfiguracije strežnika Apache. Za začetek je potrebno vklopiti modul za avtentikacijo prek Radiusa. Kako se modul imenuje, lahko ugotovite tako, da pogledate, kateri moduli s podobnim imenom imajo konfiguracijske datoteke v /etc/apache2/mods-available:

 ls /etc/apache2/mods-available/*radi*

Modul nato vklopimo (zatipk je nameren; a2enmod, Apache 2 Enable Module je napisan pravilno):

sudo a2enmod auht_raduis

Nato moramo samo še ustvariti spletno stran in skonfigurirati apache, da bo za omejevanje dostopa do le-te uporabil freeradius:

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

Na primerno mesto v konfiguracijski datoteki dodajte konfiguracijo za radius modul (spodnja konfiguracija je skopirana iz datoteke z dobro razlago vseh uporabljenih nastavitev):

<IfModule mod_auth_radius-2.0.c>
  AddRadiusAuth localhost:1812 SKUPNASKRIVNOST 5:3
  AddRadiusCookieValid 5
</IfModule>

<Location /radius/>
  AuthType Basic
  AuthName "RADIUS authentication for localhost"
  AuthBasicProvider radius
  AuthRadiusActive On
  require valid-user
</Location>

Več o konfiguraciji si lahko preberete na domači strani modula.

Nato je potrebno ustvariti imenik, iz katerega bomo stregli strani, do katerih omejujemo dostop. Imenik naj bo podimenik /var/www, kjer so običajno spravljene datoteke, ki jih apache servira:

mkdir /var/www/radius

V ta imenik potem spravite poljubno .html datoteko, ki jo poimenujte kot index.html. Lahko uporabite kar index.html v /var/www, vendar ga predelajte tako, da ga boste lahko ločili od originala. Stran bi morala biti dostopna na http://localhost/radius/, pri čemer bi strežnik od vas moral zahtevati uporabniško ime in geslo.

Po konfiguraciji ne pozabimo ponovno zagnati obeh strežnikov:

sudo service apache2 restart
sudo service freeradius restart

Če (ko) gre nekaj narobe, je potrebno ugotoviti, kaj. Apache sporočila o napakah zapisuje v datoteko /var/log/apache2/error.log:

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

Da bi preverili, ali RADIUS strežnik deluje, lahko uporabimo ukaza radtest in radclient:

radtest <username> <password> <server address> <port> <shared secret>

ali

radclient -f filename <server address> <acct|auth|status|disconnect> <secret>

filename je neka naša datoteka v kateri so zbrani atributi, ki bodo poslani na RADIUS strežnik s tem ukazom. Primeri so v datoteki "users".

Program radclient lahko namesto z datoteke argumente prebere tudi iz standardnega inputa:

echo 
  "User-name := <user name>, 
  Password := <password" 
  | radclient <server address
  <acct|auth|status|disconnect> <secret>

Če se radius strežnik ne uspe ponovno zagnati z ukazom

sudo srevice freeradius restart

, ga lahko poizkusite zagnati v konzoli in tako ugotoviti, kaj je šlo narobe:

sudo freeradius -X

Pogoste napake vključujejo nepotrebne prelome vrstic, manjkajoče in odvečne vejice, manjkajoče presledke pred odgovorom v datoteki users.

Da bi omogočili predajanje avtentikacije sosedu, morate popraviti še /etc/freeradius/proxy.conf in /etc/freeradius/client.conf

VI popravite proxy.conf:

home_server hs_anvilania {
  type = auth+acct
  ipaddr = IP_SOSEDA
  port = 1812
  secret = testing123
}

home_server_pool pool_anvilania {
  type = fail-over
  home_server = hs_anvilania
}

realm anvilania {
  pool = pool_anvilania
  nostrip
}

SOSED v proxy.conf ustvari domeno "anvilania"

realm anvilania {
}

SOSED v client.conf nastavi novega AAA klienta (vas), ki bo lahko dostopal do AAA strežnika

client VAS_IP {
  secret = tesitng123
}

SOSED doda novega uporabnika v /etc/freeradius/users

"Dot" Cleartext-Password := "Polka"
  Reply-Message = "If at first you don't succeed, %{User-Name}, blame it on your parents!"

Če ste z vajo zaključili, se lahko zabavate z branjem dokumenta, v katerem je opisano, kako je postavljen Eduroam.

Zadnja sprememba: ponedeljek, 19. december 2011, 08:36