Osnovni podatki o predmetu

Predavatelj:

 • Damjan Kobal    damjan.kobal@fmf.uni-lj.si (govorilne ure po predhodni najavi po elektronski pošti.
 • Govorilne ure / Office hours (as arranged via e-mail) 
 • Pisarna/office P28 FMF, Jadranska 21.

Asistenta:

 • Boštjan Lemež         bostjan.lemez@fmf.uni-lj.si
 • Daša Štesl               dasa.stesl@fri.uni-lj.si

Vsebina:

 • števila, polarni zapis kompleksnega števila
 • zaporedja: eksplicitna in rekurzivna zaporedja, limita; vrste
 • realne funkcije: graf, kompozitum, inverzna funkcija, pregled elementarnih funkcij, zveznost
 • odvod: definicija odvoda, odvodi elementarnih funkcij, pravila za odvajanje, uporaba odvoda
 • integral: nedoločeni in določeni integral, zveza med njima, pravila za računanje integralov, uporaba integrala
 • vektorji, vektorji v ravnini in prostoru
 • sistemi linearnih enačb
 • matrike
Last modified: Wednesday, 28 September 2022, 8:07 AM