Obveznosti študenta

Študent izpolni svoje obveznosti pri predmetu, če:

  • obiskuje predavanja in vaje,
  • uspešno opravi sprotne obveznosti in
  • uspešno opravi izpit.

Obisk predavanj in vaj

Delo pri predmetu bo potekalo v tedenskem ritmu. Vsak teden imamo na sporedu

  • 3 ure predavanj in
  • 2 uri vaj.

Sprotne obveznosti

Domače naloge

Praviloma bo vsak teden na voljo domača naloga. Da jo uspešno opravite, morate pri njej zbrati vsaj 50% možnih točk.

Za uspešno opravljene domače naloge mora študent opraviti vse domače naloge razen največ dveh.

Izpit

Izpit je pisni in sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Izpitni roki so zabeleženi v sistemu Studis in nanje se je potrebno pravočasno prijaviti. Če se želite od izpita odjaviti, lahko to storite preko Studisa ali osebno pri izvajalcu predmeta pred začetkom izpita. Po začetku izpita odjava ni več mogoča.

Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene sprotne obveznosti.

Izpit traja 120 minut (90 minut je predvidenih za reševanje računskega dela, 30 minut pa za reševanje teoretičnega dela izpita). Na izpitu si lahko pomagate z enim A4 listom z izpiski. Na računskem delu izpita je mogoče doseči 100 točk, za pozitivno oceno zadošča 50 točk. Na teoretičnem delu izpita je za pozitivno oceno prav tako potrebno doseči 50%. Opravljen računski del je pogoj, da se upošteva opravljen teoretični del.

Ocena pri predmetu

Za pozitivno opravljen predmet morate imeti pozitivno oceno domačih nalog, računskega izpita in teoretičnega izpita.

Študent pri predmetu dobi eno samo oceno, ki se določi na osnovi rezultata pri računskem in teoretičnem delu izpita.

Last modified: Thursday, 10 February 2022, 6:28 PM