Literatura

UČBENIK

http://matematika.fri.uni-lj.si/mat/matvsp2019.pdf

Stari izpiti, kolokviji
1.k 2.k 1.pk 1.i 2.pk 2.i 3.pk 3.i
09/10 pdf  pdf pdf pdf pdf
10/11 pdf 
pdf pdf pdf pdf pdf

pdf

11/12 pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf

pdf

 12/13 pdf   pdf pdf  pdf   pdf  pdf  pdf  pdf

13/14

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

14/15

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

15/16

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

 16/17 pdf
pdf
 pdf   pdf
   pdf  
17/18
pdf
pdf
 pdf pdf
pdf
pdf
 
 
18/19  pdf               
19/20
 pdf pdf
 pdf   pdf
     

English translations of some exams

  1. k
 2. k
 1. pk
  1. i
 2. pk
 2. i
 3. pk
 3. i

14/15

pdf
15/16
pdf

 pdf 16/17 pdf pdf      
 17/18 pdf       

Rešeni kolokviji

Namenoma ne objavljamo rešitev vseh kolokvijev. Menimo, da je za učenje priporočljivo reševati tudi naloge, pri katerih nimate vpogleda v rešitev. Če se vam bo kje zataknilo, ali boste v dvomih, da ste prav rešili nalogo, vam z veseljem pomagamo na forumu ali govorilnih urah

  1. k
  2. k
  1. pk
  1. i
  2. pk
 2. i
 3. i
  3. pk

15/16

  pdf
  pdf
  pdf

 16/17 pdf pdf  pdf   pdf
   pdf
 17/18 pdf
       


Dodatna gradiva

Dodatna gradiva, s katerimi lahko dopolnite znanje matematike. Za osnovna gradiva priporočamo

 • učbenik,
 • naloge s kolokvijev iz prejšnjih let
 • naloge, ki jih delamo na vajah.
Omenjena gradiva dobro pokrivajo vso snov, ki jo predelamo pri tem predmetu in načeloma zadoščajo. Če pa želite znanje matematike poglobiti ali vam manjka predznanje iz srednje šole, so vam lahko v pomoč tudi druga gradiva. Spodaj je izbor gradiv, ki se navezujejo na snov pri predmetu Matematika.

Video gradiva

 1. Khan Academy je spletna zbirka video gradiv in drugih pripomočkov za učenje matematike. Priporočamo predvsem tistim, ki želite nadoknaditi pomankljivo predznanje srednješolske matematike.

 2. Astra je zbirka video gradiv za matematiko v slovenščini.
 3. YouTube seznam Matematika z nekaj rešenimi nalogami
 4. Calculus Blue

Zbirke nalog, ki se deloma prekrivajo s snovjo pri Matematiki

Matematika in programiranje

Alternativni učbeniki

Učbeniki, ki se delno pokrivajo s snovjo pri predmetu Matematika.

 • Gabrijel Tomšič, Neža Mramor-Kosta, Bojan Orel: Matematika I; Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, 2004
 • Gregor Dolinar: Matematika 1; Založba FE in FRI, Ljubljana.
 • Ivan Vidav: Višja matematika I; Ljubljana, Državna založba Slovenije
 • James Stewart: Calculus: early transcendentals (5th edition), Brooks/Cole - Thomson, cop. 2003
 • Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, John wileY & Sons

Last modified: Friday, 1 October 2021, 11:13 AM