Izvedba oddaljenih izpitov

Opis izvedbe oddaljenih izpitov

Potrebščine, potrebna strojna in programska oprema
 1. Osebni dokument s sliko.
 2. Računalnik s spletno kamero ali pametni telefon.
 3. Delujoča in nameščena aplikacija Zoom na računalnik.
 4. Uspešno delovanje Zoom klienta predhodno testirajte, pri čemer preverite delovanje kamere in mikrofona.
 5. Brezčrtni A4 listi, pisalo (kemični svičnik ali nalivno pero).
 6. Povzetki s formulami (2 lista A4).
Pred izpitom
 1. Pred pristopom h izpitu zaprite vse aplikacije na vašem računalniku razen Zooma in spletne učilnice. 
 2. Pred izpitom preverite delovanje kamere in mikrofona. Uporaba slušalk ni dovoljena. Kamero postavite tako, da ste na njej vidni vi in vaša delovna površina ter poskrbite za primerno osvetljenost delovnega mesta (slednja vam bo prišla prav tudi pri skeniranju končnega izdelka).
Izvedba izpitov
 1. Vstop v aplikacijo Zoom: V času izpitov se prijavite v spletno učilnico. Tam bo na razpolago povezava na sobo v Zoom, v katero se prijavite s svojim računalnikom. Razporejeni boste v več različnih Zoom sob.  
 2. Začetek izpita: Izpitne naloge boste našli na spletni učilnici. Povezavo boste dobili po prijavi v Zoom.
 3. Reševanje: Med reševanjem rešujte vsako nalogo na svojo stran lista papirja. Če imate kakšno vprašanje, boste imeli možnost vprašati paznika sobe prek klepeta v Zoomu. Med reševanjem morate imeti prižgan zvočnik, da vas lahko paznik kontaktira/opozori. V kolikor se ne odzovete, izpit ne bo priznan.

Predrok 11.01.2021
      1. Zoom sestanek, v katerega se boste morali prijaviti z imenom in priimkom, bo odprt ob 16:50.
      2. Po razporeditvi boste ob 17:00 dobili povezavo na naloge. We will have two equivalent test, one in Slovene the other in English.
      3. Za reševanje računskega dela bo na voljo 60 minut. Na vsakega od listov, ki ga boste oddajali, se čitljivo podpišite.
      4. Za oddajo računskih izdelkov boste imeli dodatnih 10 minut. 
      5. Kdor bo reševal tudi teoretični del, ob 18:30 nadaljuje reševanje v isti Zoom sobi, kot je prej reševal računski del. Za teoretični del bo na voljo 30 min, na koncu pa ponovno 10 minut za oddajo v ločen nabiralnik na spletni učilnici. 

Oddaja izdelkov v nabiralnik
 1. V vsakega od nabiralnikov (tj. za računski in teoretični del) bo možno oddati zgolj eno datoteko v .pdf formatu. Hkrati bo omejena velikost oddane datoteke, omejitev je 10MB.
 2. Obvezno mora biti oddan .pdf primerno obrezan, izostren, pravilno obrnjen. Pridržujemo si pravico, da meglenih in napačno obrnjenih izdelkov ne popravljamo. Navodila, kako se s pametnim telefonom izdelati sken, si oglejte stran za Android ali  iOS
 3. Ves čas skeniranja izdelkov s pametnim telefonom morate biti vidni prek kamere na računalniku. 
Submission of solutions 
 1. The submission assignment on Spletna učilnica will only accept a single file in .pdf format for each of the parts - one for the practical part and one for the theoretical one. Also no files with size much bigger than 10MB can be submitted.
 2. It is necessary that the submitted .pdf is properly trimmed, sharpened and properly positioned (not rotated). We reserve the right to not mark the .pdf which is not readable or rotated. Here are the instruction on how to make a scan with a smartphone for Android or for iOS.
 3. During scanning the solutions with your smartphone you have to be seen via camera on your computer.

V primeru, da nimate računalnika s kamero, pametnega telefona, stabilnega interneta ali kakšne druge tehnične težave v zvezi z zgornjimi navodili, nas kontaktirajte vsaj nekaj dni pred izpitom prek elektronske pošte.

In case you do not have a computer with a camera, smartphone, stable internet connection or you have any other technical problems related to the above instructions, contact us at least a few day before the exam via email. 

Last modified: Monday, 28 December 2020, 11:09 PM