Podatki za Zoom povezavo (zagovor druge seminarske naloge)

https://uni-lj-si.zoom.us/j/95883821434

Meeting ID: 958 8382 1434

Last modified: Sunday, 9 January 2022, 12:00 PM