Obveznosti


Obveznosti študenta so uspešno opravljene 3 domače naloge, ki jih je treba opraviti v razpisanem roku in zagovor ter izpit iz teorije. K pisnemu izpitu lahko pristopijo samo študenti, ki so uspešno opravili vse tri domače naloge.

Ocena zagovora domačih nalog predstavlja polovico končne ocene predmeta, drugo polovico ocene pa končni izpit.

Last modified: Thursday, 2 October 2014, 12:45 PM