Obveznosti


Obveznosti študenta so uspešno opravljene 3 domače naloge, ki jih je treba opraviti v razpisanem roku in zagovor ter ustni izpit iz teorije. K izpitu lahko pristopijo samo študenti, ki so uspešno opravili vse tri domače naloge.

Ocena zagovora domačih nalog predstavlja polovico končne ocene predmeta, drugo polovico ocene pa ustni izpit.

Last modified: Thursday, 23 December 2021, 12:31 PM