Literatura

  1. Bojan Orel, Osnove numerične matematike, Založba FE in FRI
  2. Borut Jurčič-Zlobec, Aleš Berkopec, Matlab z uvodom v numerične metode, Založba FE in FRI

Osnovni učbenik, po katerem potekajo predavanja je 1. Posamezna poglavja so (kot .pdf) dostopna na tej strani.

On-line pripomočki


Stari kolokviji in izpiti

Stari kolokviji in izpiti so na voljo v PDF formatu. Za pregledovanje in izpis dokumentov lahko uporabljate program Acrobat Reader.Programje za numrečno računanje

Programski paketi

Predstavitev programa Octave

Programski paket octave je interpreter za programski jezik namenjen numeričnim izračunom. Programski jezik programa ''octave'' je zelo podoben programskemu jeziko paketa matlab , ki je ''de facto'' standard za numerične izračune. Ker je Matlab žal dostopen le proti plačilu, bomo na vajah uporabljali program ''octave'', ki je dostopen pod licenco ''GPL''.

Last modified: Tuesday, 2 October 2018, 12:13 PM