Uvod v Python

Števila

Naredi seznam vseh

  • števil
  • sodih števil
  • števil deljivih s 3
  • števil deljivih s 7 in 13
  • števil deljivih s 7 ali 13
  • kvadratov
  • kubov
  • palindromov
  • praštevil

od 1 do 999999 (10**6-1).

Koliko pa znaša vsota vseh števil majših od 10**9?

[ Namig: take stvari lahko krajše zapišemo z "list comprehensions". ]


Štetje besed

Napiši funkcijo, ki v danem seznamu besed prešteje besede ter za vsako izmed njih izpiše njeno frekvenco.

[ Namig: uporabimo slovarje (dict).  Lepše bi bilo uporabiti defaultdict. ]


Sortiranje seznamov

Imaš seznam dvojk z imeni in priimki (ime je pred priimkom). Uredi seznam po priimkih. 

seznam = [ ("David", "Naik"), ("Ales", "Stajdohar"), ("Marko", "Erjavec") ]

[ Namig: v Pythonu funkciji za sortiranje podamo drugo funkcijo, ki pokaže ureditev. ] 


Osebna izkaznica

Podani so seznami imen, priimkov ter datumov rojstva. Napiši program, ki izpiše ustrezne osebne izkaznice.

imena = ['David', 'Ales', 'Marko']
priimki = ['Naik', 'Stajdohar', 'Erjavec']
rojstva = [1985, 1973, 1999]

[ Namig: zip. ]


Gibanje delnic

Podan imamo seznam vrednosti neke delnice. Napiši funkcijo, kateri podamo seznam vrednosti delnic, vrne pa seznam lokalnih maksimumov (vrednost, katere prejšnja in naslednja vrednost sta strogo manjši od nje).

[ Namig: kaj vrne z zip(s, s[1:])? )

Zadnja sprememba: sreda, 5. oktober 2016, 15:17