KPOV Judge

The automated task grading system.
Kliknite https://kpov.fri.uni-lj.si/ povezavo, če želite odpreti URL.