Vaje 1 - Prezentacija (video) z razlago

Opis prvih vaj. Rekurzija.