Naloge za vaje, 14. teden (nadaljujemo s sistemi linearnih enačb)