Zoom link za zagovor domačih nalog

Click https://uni-lj-si.zoom.us/j/93829639158 link to open resource.