Available courses

Izbrana poglavja iz računalništva in informatike: Analiza omrežij (ASI)   Svetovni splet, blogosfero, neposredno sporočanje in Facebook je vse moč opredeliti kot prepletanje med vsebino bogato z informacijami, milijoni posameznikov in organizacij, ki le-to uporabljajo in soustvarjajo, ter…
Tens of billions of Internet of Things (IoT) devices together with roughly one smartphone per each inhabitant of this planet promise to fulfil the vision of anytime-anywhere computing. These computers already provide indispensable services in areas reaching from personal health, over smart home man…
  • nosilec: Gašper Fijavž
  • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
  • nosilec: Gašper Fijavž
  • nosilec: Slavko Žitnik
Kreditne točke pri predmetu Računalništvo v praksi lahko pridobite v okviru različnih organiziranih aktivnosti v okviru FRI, ki vpletajo strokovno delo na področju predmetov na FRI (na primer tutorstva) ali širše na področju računalništva (na primer programiranje). Primeri takšnih aktivn…
  • nosilec: Iztok Mihevc
  • nosilec: Saša Ogrizović
  • nosilec: David Modic
  • nosilec: Matjaž Pančur
Moderna Strežniška Infrastruktura / Modern Server Infrastructure Strežniška infrastruktura je od uveljavitve javnih in zasebnih oblakov doživela nesluten razcvet. Podjetje Amazon je s svojim oddelkom AWS (Amazon Web Services) začelo revolucijo v vsesplošni uporabi najema in programiranja str…