Available courses

  • nosilec: Polona Oblak
Category: Common courses
  Linearna algebra: vektorski prostori, linearne in afine preslikave, skalarni produkt, aplikacije. Matematična analiza: potenčne in trigonometrične vrste, integralske in diskretne transformacije, funkcije več spremenljivk, ekstremi in zvezne optimizacijske naloge, dvojni integrali, vektor…
  • nosilec: Polona Oblak
Category: Common courses
Computer science is closely related to mathematics and a thorough knowledge of the mathematical basics is a prerequisite for understanding the technical content in the study of computer science and informatics. The purpose of the course Mathematics 2 is to deepen the knowledge and understanding of m…