Available courses

  • nosilec: Denis Trček
Bi želeli v poslovne namene izdelati elektronski plačilni sistem kot je PayPal? Vas zanima, kako se spreminjajo podatki na internetu in postajajo primerni za neposredno strojno obdelavo v poslovne namene s pomočjo semantičnega spleta? Bi želeli razviti poslovno mobilno aplikacijo vse do njene …
  • nosilec: Tomaž Hovelja
Predmet seznanja študente s ključnimi sodobnimi koncepti organizacije in managementa. Namenjen je predvsem temu, da študentje spoznajo širše poslovno okolje, delovanje sodobnih podjetij in javnih zavodov ter pridobijo osnovna managerska in organizacijska znanja za njiho…
Izbor najprimernejšega življenjskega sopotnika, sodelavca, poslovnega partnerja. Nakup avtomobila,stanovanja, hiše, delnice, podjetja. Komu odobriti izbrani tip kredita, poslati promocijsko obvestilo? Katero politično stranko voliti? Kako začrtati marketinško kampanijo? Koga povabiti na otvor…