Bi želeli v poslovne namene izdelati elektronski plačilni sistem kot je PayPal? Vas zanima, kako se spreminjajo podatki na internetu in
postajajo primerni za neposredno strojno obdelavo v poslovne namene s pomočjo semantičnega spleta? Bi želeli razviti poslovno mobilno
aplikacijo vse do njene ponudbe na Google market? Ali pa želite vedeti, kaki so upravljavski trendi podjetij zaradi informacijske
tehnologije in kako na tem področju postaviti inovativno podjetje? Potem ste dobrodošli pri predmetu Elektronsko poslovanje.

S prodorom sodobnih e-medijev, to je interneta in storitev vseprisotnega računalništva, v vse pore našega življenja (najprej poslovne,
danes pa tudi zasebne) so se pojavili novi načini poslovanja. Poslovanje je tako postalo v znatni meri določeno s tehnologijo. Čeprav
je tehnologija za mnoge nove načine poslovanja ključna, sama zase za uspešno e-poslovanje ne zadošča. Tako bomo pri predmetu izhajali iz temeljnih definicij in kratkega zgodovinskega pregleda razvoja tega področja. Sledil bo sistemski ogled na e-poslovanje (analiza ter simulacije generičnih struktur kot so zunanje in notranje logistične verige ter vpliv odločanja na jihovo obnašanje). Temu bo sledila obravnava ključnih tehnologij s poudarkom na integraciji, najprej podatkov in dokumentov (RIP, ehnologije XML, semantični splet z jezikoma RDF ter OWL), nato pa integraciji na nivoju procesov (od spletnih storitev na osnovi SOAP UDDI / WSDL do standardov za njihovo povezovanje, BPEL in BPMN). Podana bo še obravnava komplementarnih tehnoloških rešitev, kot so igitalna plačilna sredstva. Zatem se bomo osredotočili na organizacijske vidike (evolucijo poslovnih funkcij in procesov, evolucijo nformacijskih sistemov, nove poslovne modele in revizijske postopke po standardih kot so COBIT in ISO 27000). Sledila bo pomembnejša akonodaja na tem področju (Zakon o e-poslovanju in e-podpisu, Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje, akon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o industrijski lastnini, Zakon o elektronskih komunikacijah, itd.). V zaključku bomo bravnavali še specifične vidike načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja (spremembe pri strateškem načrtovanju IS, uporaba formalnih metod, skladnost s standardi kot je Common Criteria) in podali smeri nadaljnjega razvoja na tem področju.

Na vajah pa bodo študentje samostojno povezovali domeni tehnologije in poslovanja (možen primer je postavitve portala za podporo zbranega poslovnega modela, integracije s poslovno logiko preostalega IS, vključitvijo plačilnega sistema a'la eBay in podporo z obilnimi aplikacijami za Android). Prehajamo pa tudi na nov način izvajanja predavanj, tako da bo praktično delo prisotno tudi na redavanjih za pokrivanje ozko specializiranih segmentov kot so npr. izdelava ontologije, simulacije, tehnike za spodbujanje novativnosti.

Še to: Pričakovano je predznanje Osnov informacijskih sistemov, predmet pa se izvaja v slovenščini.


Predmet seznanja študente s ključnimi sodobnimi koncepti organizacije in managementa. Namenjen je predvsem temu, da študentje spoznajo širše poslovno okolje, delovanje sodobnih podjetij in javnih zavodov ter pridobijo osnovna managerska in organizacijska znanja za njihovo uspešno vodenje.

 

Študenti opravljajo seminarske naloge (analiza uspešnosti poslovanja izbranega podjetja in vrednotenje izbranega podjetja v parih), ki se jih zagovarja zadnji mesec semestra, kolokvije iz snovi obravnavane na predavanjih in končni izpit iz snovi obravnavane na predavanjih.

Izbor najprimernejšega življenjskega sopotnika, sodelavca, poslovnega partnerja. Nakup avtomobila,stanovanja, hiše, delnice, podjetja. Komu odobriti izbrani tip kredita, poslati promocijsko obvestilo? Katero politično stranko voliti? Kako začrtati marketinško kampanijo? Koga povabiti na otvoritev mojega novega start-up podjetja? Katere izdelke za danega obiskovalca postaviti na prvo stran spletne prodajalne? Sta najstniki in upokojenci res tipični uporabniški skupini mojega telekomunikacijskega podjetja? Kdo vse uporablja Facebook? Kakšno glasbo poslušajo tisti, ki imajo radi Beyoncé?

Na videz popolnoma različne probleme ljudje rešujemo na podobni način: pridobimo prave podatke o problemu, uredimo naše sedanje znanje o njem in se na podlagi vsega zbranega skušamo kar najbolje odločiti. Podatkov in dostopnih znanj je na vseh področjih preveč, de bi se lahko odločali sami, brez pomoči računalnika. Take odločitve bi pogosto spregledale pomembne dejavnike in variante, bile pogosto napačne, nesistematične, subjektivne. Pri analizi podatkov, zbranih v podjetjih, na internetnih portalih, ali pa kar tako, nam danes nujno pomaga računalnik. Pri tem uporablja postopke vizualizacije, strojnega učenja in odkrivanja znanj iz podatkov (angl. data mining). Pri predmetu si bomo ogledali osnovne metode in pristope podatkovne analitike, spoznali ustrezna programska orodja (knjižnice v Pythonu) ter ta uporabili pri reševanju izbranih praktičnih problemov iz odkrivanja skupin, napovedovanja (regresija, klasifikacija), priporočilnih sistemov in analize nakupovalnih košaric.

Predmet se na drugi stopnji nadaljuje s predmetom Odkrivanje znanj iz podatkov. Uspešno opravljen predmet Uvod v odkrivanje znanj iz podatkov (do 2016/17 poimenovan Poslovna inteligenca) je pogoj za vpis na drugostopenjski predmet Odkrivanje znanj iz podatkov.