Available courses

  • nosilec: Patricio Bulić
  • nosilec: Nejc Ilc
Študenta želimo naučiti za samostojno uporabo in načrtovanje digitalnih vezij z uporabo načrtovalskega orodja. Pri tem ga opozorimo na specifičnosti le-tega in naučimo upoštevati in izkoriščati le-te rešitve. Uvod v načrtovanje in testiranje digitalnih sistemov; Jeziki za opis strojne o…
  • nosilec: Uroš Lotrič
#### Opis Tehnologija izdelovanja polprevodnikov je trčila ob fizikalne omejitve, ki trenutno preprečujejo večjo miniaturizacijo čipov in z njo izdelovanje varčnejših in hitrejših procesorjev. V zadnjem času nas zato mediji dnevno zasipavajo z novicami o novih in novih napravah z večjedrnim…
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnovne metode in pristope na področjih računalniške zanesljivosti in zmogljivosti. Obe sta ključni za uspešnost delovanja kakršnegakoli računalniškega sistema. Predmet naj bi študentom podal tako teoretične osnove in m…