Vizualni jezik je posebna plast sporazumevanja, ki informacije smiselno ureja, ustrezno podaja in dopolnjuje. Tudi digitalne podobe, ki jih srečujemo na zaslonskih napravah, komunicirajo z uporabnikom pretežno prek vizualnih vsebin: te vodijo pogled in usmerjajo interakcijo. Razrez slikovnega polja, barvni sestav, izbor črkovnih vrst, dinamične spremembe elementov itn. so sredstva, ki oblikujejo ljudem prijazne vmesnike.

Multimedijski sistemi so nepogrešljiv del sodobnih informacijskih tehnologij. Študenti bodo v okviru tega predmeta pridobili znanja in veščine potrebne za uporabo in razvoj multimedijskih sistemov. Posebno pozornost bomo namenili osnovam manipulacije, zapisa, razgradnje in poizvedovanja po večpredstavitvenih podatkovnih zbirkah s poudarkom na statičnih slikah, animacijah in videoposnetkih. Na primeru interaktivnega multimedijskega sistema bomo obravnavali osnovne tehnike in metodologijo, ki so potrebni za izdelavo sistema za obogateno resničnost.

Predmet študentu predstavi osnove računalniške grafike in tehnologije iger. Fokus je predvsem na 3D grafiki, ki je dandanes nepogrešljiv del ne le računalniških iger, temveč tudi filmske in TV produkcije, oblikovanja izdelkov, grafičnega oblikovanja, arhitekturnega načrtovanja in še bi lahko naštevali. Ustvarjanje in spreminjanje slik s pomočjo računalnikov, pa naj bo to avatar v WoW, človek na krovu Titanika ali izginotje rdečih oči na fotografiji so zanimivi problemi, s katerimi se ukvarja računalniška grafika.

Pri predmetu bomo raziskali kako naredimo in v računalniku predstavimo 3D predmete, kako jih premikamo, upodobimo in animiramo. Ogledali si bomo kako doseči čimvečji realizem pri upodabljanju in kako čimvečjo hitrost, ki je potrebna za interaktivno upodabljanje kot ga srečamo pri igrah. Spoznali bomo kako deluje grafični cevovod.

Pri vajah se bomo spoznali s programiranjem iger in grafičnih aplikacij tako nizkonivojsko (WebGL) kot visokonivojsko (Unity) in kot piko na i napisali svojo lastno igro. Sprotne obveznosti zajemajo izdelavo domače naloge v oktobru in dva seminarja, enega z zaključkom konec novembra in enega konec semestra.